در جلسه علنی مجلس؛

نمایندگان با طرح تشکیل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و بهره‌وری موافقت كردند

مجلس

در رأی‌گیری به عمل آمده 136 رأی موافق، 52 رأی مخالف و 9 رأی نیز ممتنع وجود داشت که در نتیجه کلیات طرح تشکیل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و بهره‌وری ریاست جمهوری تصویب شد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با طرح تشکیل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و بهره‌وری موافقت كردند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، طرح تشکیل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و بهره‌وری در صحن علنی مجلس مطرح شد که پس از سخنان موافقان و مخالفان رأی‌گیری شد که در نهایت مورد تصویب نمایندگان حاضر در مجلس قرار گرفت.

در رأی‌گیری به عمل آمده 136 رأی موافق، 52 رأی مخالف و 9 رأی نیز ممتنع وجود داشت که در نتیجه کلیات طرح تشکیل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و بهره‌وری ریاست جمهوری تصویب شد.

 

 

کد N9640