سجادی در گفتگو با مهر:

عضویت دو حزب جدید در جبهه پیروان و ادامه عضوگیری/ گزینه‌های دبیرکلی عضو جبهه هستند

احزاب و تشکلها

سخنگوی جبهه پیروان خط امام و رهبری با بیان اینکه چند تشکل تقاضای عضویت در جبهه پیروان را داده اند، گفت: تا کنون دو حزب فاطمیون و حزب اسلامی جوانان به عضویت پذیرفته شده اند و تقاضای دو حزب دیگر برای پیوستن به جبهه در حال بررسی است.

کمال سجادی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به جلسه جبهه پیروان برای انتخاب جایگزین مرحوم عسگراولادی، گفت: پنجشنبه هفته گذشته در جلسه شورای مرکزی جبهه پیشنهاداتی از سوی برخی از تشکل های عضو مطرح شد اما هنوز تمام تشکل ها از جمله جامعه اسلامی کارمندان پیشنهادات خود را مطرح نکرده اند.

وی افزود: در جلسه آینده جبهه که طبق روال پنجشنبه هر هفته برگزار می شود دیگر تشکل ها نیز پیشنهادات و نظرات خود را در مورد دبیرکل جدید ارائه خواهند کرد، اگر همه نظرات مطرح شد و به اسم رسیدیم دبیرکل جدید انتخاب می شود اما با توجه به اینکه جلسه این هفته جبهه مصادف با مراسم چهلم مرحوم عسگراولادی است بعید می دانم که وقت برای انتخاب دبیرکل داشته باشیم.

سخنگوی جبهه پیروان خط امام و رهبری در خصوص نحوه انتخاب دبیرکل بیان داشت: پیشنهادات از سوی تشکل های عضو مطرح می شود و دبیران کل و یا نمایندگان آنان نسبت به این پیشنهادات رای می دهند و هر حزبی نیز یک رای بیشتر نخواهد داشت.

وی در پاسخ به این سوال که در جلسه گذشته جبهه چه پیشنهاداتی مطرح شده است و آیا گزینه های پیشنهاد شده از داخل و یا بیرون جبهه بوده اند،گفت: تشکل ها از افراد داخل جبهه که یا دبیرکل و یا در بدنه تشکل ها هستند پیشنهاد داده اند.

سجادی همچنین با بیان اینکه چند تشکل تقاضای عضویت در جبهه پیروان را داده اند، گفت: تا کنون دو حزب فاطمیون و حزب اسلامی جوانان به عضویت پذیرفته شده اند و تقاضای دو حزب دیگر برای پیوستن به جبهه در حال بررسی است.