اوباما در مخالفت با تحریمهای جدید علیه ایران:

اگر می‌توانستم تک‌تک پیچ و مهره‌های برنامه هسته‌ای ایران را حذف می‌کردم/ با سخت‌شدن تحریم‌ها ایران متوقف نمی‌شود