در گفتگو با مهر مطرح شد:

بررسی پرونده زمین های مجهولالمالک تهران در کمیسیون اصل 90 

مجلس

عضو کمسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی از بررسی پرونده زمین های مجهول المالک با حضور مسئولان ذیربط در کمیسیون خبر داد.

غلامرضا اسداللهی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهرتوضیح داد: پرونده زمین خواری های پارک ملی خجیر در جلساتی با استانداری تهران، مسئولان وزارت کشاورزی، منابع طبیعی بررسی شد تا  از این زمین ها رفع تصرف شود.

عضو کمسیو اصل 90 مجلس شورای اسلامی  اظهار داشت: علاوه بر این پرونده زمین های مجهول المالک تهران که در شرف تصرف است در جلسه ای با مسئولان ذیربط تعیین تکلیف شد.

وی افزود: این زمین ها بلامالک بررسی می شود تا از تصرف و حیف و میل آنها جلوگیری شود و پس از سیر مراحل قضائی در اختیار ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) قرار خواهند گرفت.