قطر: نماینده 6 کشور جنوب خلیج فارس هم در مذاکرات با ایران حاضر باشد/ گروه مذاکرات، 2+5 شود

عصر ایران نوشت:

قطر خواستار مشارکت دادن شورای همکاری خلیج فارس در مذاکرات قدرت های جهانی با ایران بر سر مسئله هسته ای این کشور شد. خالد العطیه وزیر خارجه قطر در مصاحبه با رویترز گفت: کشورهای جنوب خلیج فارس باید در مذاکرات هسته ای ایران مشارکت کنند زیرا این کشورها نقش مهمی در حفظ ثبات منطقه ای دارند.

وی افزود: 6 کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس حق دارند در میز مذاکرات بین المللی با ایران، جایی داشته باشد چرا که این کشورها از شرکای اساسی در ثبات منطقه ای هستند.

العطیه تاکید کرد: ما در منطقه هستیم ... به ما مربوط است. می دانم که ما روابط خوبی با آمریکا، انگلیس، فرانسه و دیگر قدرت ها داریم و با این کشورها شریک استراتژیک هستیم. به همین دلیل آنچه معتقدم این است که طرف های مذاکرات با ایران نباید تنها محدود به  5 قدرت جهانی و آلمان باشد بلکه باید شامل 5 قدرت جهانی و شورای همکاری خلیج فارس باشد.

شورای همکاری خلیج فارس شامل 6 کشور عربی واقع در جنوب این دریا یعنی کویت، بحرین، قطر، عربستان سعودی، امارات و عمان است.

العطیه ادامه داد: در نهایت و در هر توافقی، شورای همکاری خلیج فارس در این توافق درباره منطقه، یک طرف است. آنچه که می خواهیم بگوییم این است که مذاکرات هسته ای با ایران باید با گروه 2+5 انجام شود.

این پیشنهاد وزیر خارجه قطر با استقبال اکثر مقامات کشورهای جنوب خلیج فارس روبه رو شد.

ویلیام هیگ وزیر خارجه انگلیس هم در این باره گفت: این مهم است که باید ابزارهای جدیدی را بیابیم که بتوانیم از طریق آنها به صورت ویژه با کشورهای شورای همکاری، مشورت کنیم و به وسیله راه های جدیدی آنها را در روند مذاکرات هسته ای با ایران مشارکت دهیم.

29219

 

 

کد N9452