پس از ارائه گزارش عملکرد برنامه پنجم؛

رئیس جمهور لایحه بودجه را تقدیم مجلس کرد

مجلس

رئیس جمهور لایحه بودجه سال 1393 را پس از ارایه گزارش عملکرد برنامه پنجم توسعه در سال های 91 و 92 تقدیم رئیس مجلس شورای اسلامی کرد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، حسن روحانی رئیس جمهور پس از اتمام سخنرانی حدود  یک ساعته اش در خصوص اجرای برنامه پنجم توسعه در  سال های 91 و 92 و ارایه توضیحاتی در خصوص لایحه بودجه 93، لایحه بودجه سال آینده را تقدیم علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی کرد.

بر این اساس نمایندگان از امروز به مدت 10 روز فرصت دارند تا پیشنهادات خود را در خصوص این لایحه به کمیسیون های تخصصی ارایه دهند.

پس از آن کمیسیون های تخصصی لایحه بودجه را بررسی کرده و بعد از آن کمیسیون تلفیق برای بررسی لایحه تشکیل خواهد شد.