اخبار امنیتی عراق/

63 کشته و زخمی در انفجار خودروهای بمبگذاری شده در عراق

آفریقا و خاورمیانه

در ادامه سلسله انفجارهای خودروهای بمبگذاری شده در عراق دهها نفر کشته و زخمی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه المدی پرس، یک منبع وابسته به وزارت کشور عراق اعلام کرد: در اثر انفجار بمب در منطقه الصناعی در التاجی در شمال بغداد دو نفر کشته و پنج نفر دیگر زخمی شدند.

انفجار خودرو بمبگذاری شده در منطقه المعامل در شرق بغداد سبب کشته شدن دو نفر و زخمی شدن هفت نفر دیگر شد.

یک منبع وابسته به وزارت کشور عراق اعلام کرد: در اثر انفجار خودرو بمبگذاری شده در منطقه سبع البور در شمال بغداد سه نفر کشته و 10 نفر دیگر زخمی شدند.

در اثر انفجار خودرو بمبگذاری شده در نزدیکی الارمل در منطقه الامین در شرق بغداد چهار نفر کشته و 11 نفر دیگر زخمی شدند.

منابع عراقی بیان کردند: انفجار خودرو بمبگذاری شده در علوه جمیله در شرق بغداد به کشته شدن پنج نفر و زخمی شدن هفت نفر دیگر انجامید.

یک منبع وابسته به وزارت کشور عراق از انفجار خودرو بمبگذاری شده در الطالبیه در شرق بغداد و کشته شدن یک نفر و زخمی شدن شش نفر دیگر خبر داد.