کوثری در گفتگو با مهر:

پیشنهاد حضور کشورهای عربی در مذاکرات هسته‌ای توطئه جدید غربی‌ها است

سیاست خارجی

عضوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در واکنش به درخواست کشورهای عربی برای مشارکت در مذاکرات هسته ای گفت: فکر می کنم 4 کشور اروپایی و امریکا باز توطئه دیگری دارند.

اسماعیل کوثری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره درخواست برخی از کشورهای عربی برای مشارکت در مذاکرات هسته ای ایران و 1+5 گفت: به نظرم این درخواست چیز جدیدی است که جای تعجب دارد آنها بر چه اساسی و معیاری میخواهند در مذاکرات هسته ای شرکت کنند.

وی در ادامه به دلایل مذاکرات ایران با کشورهای 1+5 اضافه کرد و گفت: دلیل اینکه ایران با گروه 1+5 مذاکره می کند به این خاطر است که این کشورها عضو شورای امنیت هستند و پرونده ایران را به آنجا بردند. ولی اینکه برخی از کشورهای عربی بنشینند و در این زمینه اظهار نظر کنند و درخواست مشارکت کنند در حالی که تصمیم گیرنده نیستند جای بررسی دارد و دیپلماتهای ما باید این موضوع را بررسی کنند و ببینند موضوع از چه قرار است.

کوثری به دلایل طرح چنین مباحثی از سوی کشور قطر پرداخت و گفت: من فکر می کنم 4 کشور اروپایی به همراه آمریکا باز در این زمینه توطئه دارند لذا مسئولین و دیپلماتهای ما مواظب باشند تا متوجه اصل موضوع شوند چون کشورهای عربی که مدعی چنین حضوری شدند در چنین جایگاهی نیستند.

عضو کمیسیون امنیت ملی سیاست مجلس با اشاره به سابقه مذاکرات هسته ایران و گروه 1+5 گفت: این مذاکرات به نزدیک 10 سال است که در حال انجام است ولی تا بحال سابقه نداشته که کشورهای عربی چنین درخواستی کنند و به نظر می رسد ممکن است نقشه ای از سوی برخی از کشورهای دیگر باشد.