نوری المالکی:

دستگاههای اطلاعاتی خارجی به دنبال نفوذ در عراق هستند

آفریقا و خاورمیانه

نخست وزیر عراق در مراسم فارغ التحصیلی تعدادی از افسران امنیتی در این کشور از تلاش دستگاههای اطلاعاتی خارجی برای نفوذ در این کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النهرین، نوری المالکی در مراسم فارغ التحصیلی افسران دستگاه امنیت ملی عراق تاکید کرد: دستگاههای اطلاعاتی خارجی به دنبال نفوذ در عراق هستند و این یکی از دشوارترین رویارویی هایی است که ما درگیر آن هستیم.

نخست وزیر عراق افزود: زمان قانون شکنی در عراق تمام شده است و همه باید قانون پذیر باشند و شبه نظامیان و باندها تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.

نوری المالکی اعلام کرد: افسران اطلاعاتی و امنیتی از وابستگی های حزبی پرهیز کنند به ویژه اینکه فشارهایی در این باره از سوی برخی طرفها وجود خواهد داشت.