الشرق الاوسط:

"ربوده شدن راهبه‌ها" تمام حامیان مخالفان سوری را دچار چالش کرده است

آفریقا و خاورمیانه

یک روزنامه سعودی در گزارشی اعلام کرد: ربوده شدن راهبه های سوری در شهر معلولا تمام حامیان مخالفان سوریه را دچار چالش کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه سعودی الشرق الاوسط امروز در گزارشی اعلام کرد: هنوز اطلاع دقیقی درباره طرفی که راهبه های شهر معلولا را به گروگان گرفته، به دست نیامده است. البته این یقین وجود دارد که طرف رباینده یکی از گروههای اسلامی افراطی است.

این روزنامه در ادامه به پیامدهای ربوده شدن راهبه های شهر مسیحی نشین معلولا اشاره کرده و می نویسد: ربوده شدن راهبه ها تمام حامیان مخالفان مسلح سوری را دچار چالش کرده است.

براین اساس، واکنش منفی جامعه بین المللی تمام حامیان مخالفان سوری را از این نظر که این اقدام بر خلاف موازین اولیه حقوق بشری است ، آنها را وارد چالش کرده است.