اختلافات ارضی عربستان با همسایگان

عربستان,جهان

گروه بین‌الملل- عبدالله آلبوغبیش: عربستان تقریبا با تمام کشورهای عرب حوزه خلیج‌فارس همسایه است و تقریبا با تمام آنها مشکلات و چالش‌های مرزی دارد.

دیدگاه > جهان- گروه بین‌الملل- عبدالله آلبوغبیش:
عربستان تقریبا با تمام کشورهای عرب حوزه خلیج‌فارس همسایه است و تقریبا با تمام آنها مشکلات و چالش‌های مرزی دارد.

شاید کمتر کسی بداند که این کشور تاکنون برای حل این اختلافات، بیش از 20توافقنامه مرزی با همسایگان خود امضا کرده که اغلب آنها اساسا یا اجرا نشده‌اند یا نیمه‌تمام رها شده‌اند.

اختلافات عربستان و قطر

شناخته شده‌ترین اختلاف مرزی عربستان با قطر است که به‌علت بالا گرفتن قدرت و نفوذ قطر طی 2سال گذشته و تلاش عربستان برای مهار این کشور، این امر بیشتر مورد توجه بوده‌است. محور اصلی اختلافات نوار 25کیلومتری جنوب قطر و نیز خلیج‌سیلفا در جنوب غرب قطر است. عامل اصلی حل نشدن اختلافات میان دوکشور منابع عظیم نفت و گاز در این مناطق و نیز تلاش قطر برای خروج از انزوای جغرافیایی به‌علت استیلای عربستان بر بخشی از اراضی پیرامون قطر و نیز بالاگرفتن اختلافات این دو کشور در سیاست‌های خارجی است. در سال 1992نیروهایی از عربستان به خاک قطر حمله برده و پایگاه مرزی الخفوس را اشغال کردند. در پی این بحران، کشورهای عرب حوزه خلیج‌فارس و ایالات متحده وساطت کردند، اما این اختلافات همچنان پابرجاست.

یمن

اختلافات مرزی عربستان با یمن هم پرچالش است. عامل اصلی این امر هم منابع غنی نفت وگاز موجود در مرزهای خاکی و آبی این دو کشور است. نخستین توافقنامه میان دوطرف موسوم به طائف در سال 1934امضا شد که هر 20سال تمدید می‌شد. در سال 2003توافقنامه دیگری میان دو طرف برای تعیین نهایی مرزها امضا شد. در این توافقنامه موضوع استخراج منابع زیرزمینی به مذاکرات میان دو طرف موکول شده و اساسا راه‌حل نهایی برای آن تعریف نشد.

بحرین

اختلاف مرزی عربستان و بحرین برسر منطقه‌ای به نام «فیشت ابو سعفه» بوده که 2جزیره لبینه بزرگ و لبینه کوچک را دربر می‌گیرد. اختلاف میان دو کشور در سال 1941آغاز شد که در آن زمان بحرین کار استخراج نفت را در این جزایر آغاز کرد و اعتراض عربستان را برانگیخت. این اختلافات فعلا مسکوت مانده است.

امارات

اختلاف میان امارات و عربستان بر سر منطقه نفت‌خیز البریمی بوده و از سال 1933جدی شد. پس از 40سال، سرانجام عربستان و امارات در سال 1974به توافقی دست یافتند که عربستان از ادعای خود درباره این منطقه کوتاه آمده و در مقابل از محدوده‌ای مثلثی از غرب ابوظبی کوتاه آمد.

عمان

اختلافات میان عربستان و پادشاهی عمان بر سر مرزهای مشترک‌شان در ربع الخالی بود. در این‌باره مذاکرات محرمانه‌ای میان دوطرف طی چندین دور برگزار و در مارس 1990توافقنامه‌ای سری میان دوطرف امضا شد که در آن مرزهای دو کشور تحدید می‌شد اما یمن به‌علت آنکه خود را در این اراضی صاحب حق می‌دانست تا پیش از یکپارچه شدن، با این توافقنامه مخالفت می‌کرد.

کویت

منابع نفتی و گازی موجود در جزایر قاروه وام المردام، باعث شده است تا اختلافات مرزی میان عربستان با کویت نیز ملموس و عینی شود. هنوز اختلافات میان این دوکشور درباره جزایر یادشده برقرار است. اختلافات مرزی میان عربستان و کویت به سال 1922برمی‌گردد که در آن زمان توافقنامه‌ای امضا و در آن منطقه بیطرفی به مساحت یک هزار مایل مربع تعریف شد. در سال 1965توافقنامه‌ای میان دو طرف برای حل‌وفصل اختلافات امضا شد که تاکنون ساری و جاری است. اما در این توافقنامه راه‌حلی برای رفع مشکل 2جزیره تعریف نشد و تاکنون این اختلافات ادامه دارد.