تنش در روابط چین و ژاپن ادامه دارد

آسیا اقیانوسیه

پارلمان چین اعلام کرد که ژاپن حق ندارد به منطقه پرواز ممنوع اعلام شده این کشور اعتراض کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز ، پارلمان چین اعلام کرد ژاپن حق ندارد به منطقه پرواز ممنوع اعلام شده از سوی چین بر فراز مناطق مورد مناقشه دو کشور اعتراض کند.

در پی اقدام ماه گذشته چین مبنی بر ایجاد یک منطقه پرواز ممنوع بر فراز جزایر سینکاکو که مورد مناقشه دو کشور است پارلمان ژاپن با صدور قطعنامه ای اقدام چین را جسورانه و خطرناک خوانده و اعلام کرد هرگز اقدامات چین برای تغییر وضعیت منطقه را نخواهد پذیرفت.

پارلمان خلق چین هم امروز با رد قطعنامه پارلمان ژاپن اعلام کرد که پارلمان این کشور حق اعتراض به اقدام چین در ایجاد منطقه پرواز ممنوع را ندارد و بر مالکیت این جزایر توسط چین تاکید کرد.