یک فعال سیاسی اصلاح طلب در دانشگاه تهران:

وجود دانشجوی ستاره دار زیبنده محیط علمی نیست/ انجمن اسلامی رویکرد اسلامی خود را تقویت کند

سایر حوزه ها

یک نماینده مجلس ششم با بیان اینکه وجود دانشجوی ستاره دار امری زیبنده نبوده و نیست گفت: برخورد با اعضای هیات علمی به دلیل اختلافات سیاسی زیبنده محیط علمی نیست.

به گزارش خبرنگار مهر داوود سلیمانی نماینده دوره ششم مجلس شورای اسلامی در مراسم روز دانشجو در دانشکده دانشگاه تهران با گرامی داشت یاد و خاطره نلسون ماندلا گفت: دانشجو به خصوص انجمن اسلامی نسبت به خود و سرنوشت دانشگاه مسئولیت دارد این مسئولیت در حوزه علمی و اخلاقی از اهمیت زیادی برخوردار است.

وی با بیان اینکه تشکل های انجمن اسلامی دانشجویی دو مسئولیت و نقش دارند گفت: اولین مسئولت در حوزه عمومی احترام به آراء و افکار و حقوق اجتماعی دیگران است هیچ مقامی حق ندارد با وضع قوانین و مقرارت آزادی را سلب کند. حق مشارکت در سرنوشت را نمی توان بدون دانشجویان رقم زد.

وی مسئولیت دیگر تشکلهای دانشجویی را در حوزه اختصاصی خودشان دانست و گفت: انجمن اسلامی شایسته است رویکرد اسلامی خود را تقویت کند. معنویت نباید فدای مواضع شخصی شود الگو گرفتن و تاسی از رسول اکرم از مسائلی است که باید به آن توجه کرد.

سلیمانی در بخش دیگری از سخنان خود راه برخورد با نگرش افراطی گفت: قرائت افراطی گری چه ایدئولوژیک باشد چه نباشد منجر به فاصله گرفتن از هویت انسانی و مسخ شدگی می گردد. این مسخ شدگی سبب می شود انسان احساس کند متعلق به کسی نیست.

وی با بیان اینکه عده ای از افراطیون می خواهند برای دولت جدید بحران بیافریند و دولت را ناموفق نشان دهند گفت: در جامعه ما این فنون محتمل نیست تنها چیزی که می تواند به چنین روشی اجازه رشد دهد عدم شناخت این آسیبهاست در ثانی شناخت این آسیبها با اتکا به تجارب تاریخی از اهمیت بسیاری برخوردار است.

این نماینده پیشین مجلس ادامه داد: دانشجویان باید خود را مجهز به آگاهی و عمل در شرایط مناسب کنند و با اتکا به ابزار قانونی به صیانت و به ویژه حقوق خویش توجه داشته باشند. توجه به حقوق ناشی از خود آگاهی است که اعم از حق تحصیلات است .

سلیمانی با بیان اینکه وجود دانشجوی ستاره دار امری زیبنده نبوده و نیست گفت: برخورد با اعضای هیات علمی به دلیل اختلافات سیاسی زیبنده محیط علمی نیست استقلال دانشگاه و حق مشارکت فکر و نظر دانشجویان در سرنوشت خویش حقی است که نباید به آن بی توجه بود

وی ابراز امیدواری کرد: در دولت تدبیر وامید شان و جایگاه دانشگاهیان محقق شود.

این فعال سیاسی با بیان اینکه استقلال دانشگاه به معنای مشارکت حداکثر دانشجویان در فرآیند علمی و آموزشی است گفت: اعضای هیات علمی باید بتوانند در محیط گروهی و دانشگاهی جایگاه مشارکتی باز یابند. نباید به افراطی گری اجازه رفتار خشونت آمیز با دیگران را داشته باشیم.

وی در پایان گفت: در دولت تدبیر و امید انتظار می رود نیروهای کارشناسی بتوانند راه پیشرفت را بپیمایند وضعیت اقتصادی، تولید ملی، اشتغال و تولید سرمایه از و رمز پیروز دولت تدبیر و امید است.