نگرانی کاخ سفید از اقدام ضد ایرانی مجلس نمایندگان افزایش یافته است

ایران در جهان

کاخ سفید نگران نزدیک شدن برخی ازرهبران دموکرات مجلس نمایندگان به جمهوری خواهان برای تصویب تحریم های ضد ایرانی است.

به گزارش خبرگزاری مهر روزنامه آمریکایی واشنگتن پست ، با نزدیک شدن برخی از چهره های دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا به جمهوری خواهان نگرانی ها از احتمال تصویب تحریم های جدید علیه ایران که می تواند به توافق هسته ای دولت اوباما با ایران اسیب برساند افزایش یافته است.

بنا بر این گزارش احتمال دارد استینی هویر رهبر شماره 2 دموکراتهای مجلس نمایندگان به اریک کانتور جمهوری خواه بپیوندد.

کانتور در حال تهیه قطعنامه یا لایحه ای است که به موجب آن توافق هسته ای اخیر با ایران مورد انتقاد قرار خواهد گرفت یا اینکه تحریم های جدیدی علیه ایران به تصویب خواهد رسید و یا اینکه پارامترهای جدیدی برای دولت اوباما برای اعمال در توافق نهایی با ایران تعیین خواهد شد شبیه توقف کامل غنی سازی در ایران.

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان تصویب چنین لایحه یا قطعنامه ای در مجلس نمایندگان حتی اگر بعدا به تصویب سنا هم نرسد آثار منفی بر توافق هسته ای بین ایران و گروه 1+5 خواهد داشت.