سلیمانی در دانشگاه تهران:

وجود دانشجوی ستاره دار زیبنده دانشگاه نیست

سیاست داخلی

باید از افراطی گری و ایدئولوژیک نگری پرهیز کنیم و در مرحله بعد مانع از تجاوز دیگران در حقوق ملت شویم و در مرحله آخر با مدارا آگاهی دادن و مهربانی از مسخ شدگی و بی هویتی جامعه جلوگیری کنیم.

یک فعال سیاسی اصلاح طلب با بیان اینکه حق تحصیل جزوی از امور دانشگاه است، خاطرنشان کرد: دانشگاهی که قرار است مقدرات جامعه را رقم بزند باید دارای حداقل هایی باشد. وجود دانشجویان ستاره دار و برخورد با اساتید مستقل و منتقل زیبنده دانشگاه نیست و باید اصل استقلال دانشگاه ها رعایت شود. امیدواریم که با عزم دولت تدبیر و امید شاهد حل این مسائل باشیم.

به گزارش خبرنگار ایلنا، داوود سلیمانی در مراسم "سپیده بامداد" که به مناسبت بزرگداشت روز دانشجو توسط انجمن اسلامی دانشگاه تهران برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و بالاخص شهدای دانشجو و شهدای 16 آذر گفت: دانشجویان مسئولیت هایی را درباره جامعه در حوزه های مختلف برعهده دارند.

وی افزود: انجمن اسلامی و به تعبیر رساتر تشکل های دانشجویی اسلامی نقش هایی می توانند در جامعه ایفا کنند که این نقش ها عبارتند از مسئولیت در حوزه اجتماعی که شامل احترام به آراء و عقاید دیگران، احترام به حقوق اجتماعی دیگران است که کسی نمی تواند این حقوق را از افراد سلب کند. براساس اصول قانون اساسی هیچ مقامی نمی تواند آزادی مشروع ملت را از آنها بگیرد. حق مشارکت در سرنوشت یکی دیگر از این حقوق است ولذا سرنوشت دانشگاه را بدون توجه به نظرات دانشجوان نمی توان در نظر گرفت و باید به خواسته ها و مطالبات جامعه دانشگاهی گوش فرا داد.

نماینده مجلس ششم درادامه، مسئولیت در حوزه های خصوصی را دیگر وظیفه انجمن های اسلامی دانست و گفت: انجمن های اسلامی باید به اسلام اعتقاد داشته باشند که هستند و باید این رویه را تقویت کنند. توجه به مسائل اخلاقی و معنویت یکی دیگر از وظایف در این حوزه است. اخلاق رکن اساسی جامعه و اسلام است و نباید آن را به پای هیچ چیز دیگری ذبح نمود. جلوگیری از تفرقه و ناهماهنگی در عین پذیرفتن تکثر و تنوع پرهیز از افراطی گری ایدئولوژیک و غیرایدئولوژیک و پرهیز از خشونت و رادیکالیزم از جمله این حقوق محسوب می شود.

استاد الهیات دانشگاه تهران با بیان اینکه حق تحصیل جزوی از امور دانشگاه است، خاطرنشان کرد: دانشگاهی که قرار است مقدرات جامعه را رقم بزند باید دارای حداقل هایی باشد. وجود دانشجویان ستاره دار و برخورد با اساتید مستقل و منتقل زیبنده دانشگاه نیست و باید اصل استقلال دانشگاه ها رعایت شود. امیدواریم که با عزم دولت تدبیر و امید شاهد حل این مسائل باشیم.

سلیمانی استقلال دانشگاه ها را در افزایش مشارکت حداکثری جامعه دانشگاهی در امور دانشگاهی موثر دانست و ادامه داد: باید از افراطی گری و ایدئولوژیک نگری پرهیز کنیم و در مرحله بعد مانع از تجاوز دیگران در حقوق ملت شویم و در مرحله آخر با مدارا آگاهی دادن و مهربانی از مسخ شدگی و بی هویتی جامعه جلوگیری کنیم.

این فعال سیاسی اصلاح طلب در پایان، حل مسائل اجتماعی ایران، رفع تحریم ها و حل مشکلات اقتصادی را از رموز پیروزی دولت دانست و ابراز امیدواری کرد: از وزارت خانه های بهداشت و علوم که متصدی مدیریت دانشگاه ها در ایران هستند می خواهیم که به مسئله دانشگاه اهمیت بیشتری قائل شوند و به حل مسائل جامعه دانشگاهی بپردازند.

کد N9120