جلیلی در دانشگاه تهران:

ملت ایران اجازه تعیین تکلیف به آمریکا را نمی دهد

سیاست داخلی

دانشگاه در 13 آبان نشان داد که می توان آمریکا را مفتضح کرد و از استقلال و آرمان های یک ملت دفاع کرد و می توان نه تنها بدون آمریکا بلکه در مبارزه با آمریکا پیشرفت کرد.

دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی با بیان اینکه آمریکا باید بداند ملت ما اجازه نخواهد داد که قدرت های استکباری حقوق آنها را تعیین کنند، گفت: معاهده ان پی تی هیچگونه محدودیتی را برای بهره برداری از انرژی هسته ای ایجاد نکرده است و ملت نمی پذیرد که یک دولت استکباری بخواهد تکالیف بیشتر و یا حقوق کمتری را برای ملت تعیین کند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، سعید جلیلی در مراسم دانشجویی که به صورت مشترک توسط انجمن مستقل دانشجویی و بسیج دانشجویی در روز دانشجو در سالن شهید چمران دانشکده فنی دانشگاه تهران برگزار شد، اظهار داشت: 16 آذر بیانگر 60 سال آزادیخواهی و پیشتازی یک ملت با یک نگاه و افق دراز مدت بر جامعه و درک صحیح از موانع آزادی است.

دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی گفت: 16 آذر نشاندهنده 60 سال مبارزه نه تنها در مقابل زور بلکه در برابر تزویر بوده است و این بسیار مهم است که ملتی در برابر زور به گونه ای بایستد که تزویرهای دشمن را به خوبی درک کند.

وی افزود: 16 آذر 8 سال بعد از جنگ جهانی دوم اتفاق افتاد، یعنی درست زمانی که چند قدرت به اتکای زور و قدرت مناسباتی را برای کشورها تعریف و انحصاراتی را برای خود تعیین کردند. کسانی آمدند و جهان را به شهروند درجه یک و درجه دو تبدیل کردند و برای عده ای امتیازاتی خاص درنظر گرفتند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام رفتارهای استکباری از طرف کشورهای استکباری و در رأس آنها آمریکا را یک رفتار تئوریک و بر مبنای نظریه های لیبرالیستی دانست و گفت: جالب این است که برای ما گفته می شود که تنها با لیبرالیسم است که می توان با امپریالیسم جنگید و این پند معاصر ما است و کشته شدن میلیون ها انسان در یک قرن اخیر در واقع مبتنی بر یک چنین تفکری است.

دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی گفت: وقتی بیان می شود که عرصه بین المللی عرصه واقعیت هاست اینجاست که درک عمیق از رویکرد دشمن ضرورت پیدا می کند که آنها می خواهند واقعیت را نه بر مبنای حقیقت و عدالت بلکه بر مبنای قدرت حاکم کنند.

وی گفت: ملتی پیشتاز است که با درک صحیح از این رویکرد حادثه 16 آذر را رقم می زند و می گوید اگر مناسبات بین المللی مبتنی بر عدالت و حق نباشد کاری خواهیم کرد که واقعیت را بر مبنای آزادی و عدالت شکل می دهد.

جلیلی خاطرنشان کرد: فقط 16 آذر نبود که اتفاق افتاد، بلکه در امتداد آن 15 خرداد، 22 بهمن و 13 آبان را داشتیم که با این وقایع منافع آنها دستخوش خطر بی پایان شد و بدون شک دانشگاه نقشی کلیدی در این حوادث داشته است.

وی گفت: دانشگاه در 13 آبان نشان داد که می توان آمریکا را مفتضح کرد و از استقلال و آرمان های یک ملت دفاع کرد و می توان نه تنها بدون آمریکا بلکه در مبارزه با آمریکا پیشرفت کرد.

جلیلی با بیان اینکه آمریکا 60 سال است که دچار یک عقب ماندگی ذهنی مزمن در درک واقعیت عملکرد این ملت شده است، گفت: وقتی که سخن از مهار آزادی و راهبرد فشار می شود آیا بجز تضییع حقوق یک ملت برای جلوگیری از آزادی های آنهاست و وقتی صحبت از گزینه نظامی می شود، نشان می دهد که منطق آنها مبنی بر زور است و نه استدلال و این درواقع یک منطق همیشگی استکبار است که اگر طبق آنچه که ما می خواهیم عمل نکنید، شما را مورد حمله نظامی قرار می دهیم.

دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی گفت: 60 سال عقب ماندگی آمریکا در درک ملت ما این است که نتوانست درک کند که ملت ما امروز یک نظام جمهوری دارد و اسلامیت آن همراه با جمهوریت آن و جمهوریت آن به پشتوانه اسلامیت آن است و این دو مولفه هنر بزرگ امام و ولایت فقیه بود که توانست این دو را چنان کنار هم قرار دهد که قدرتی بزرگ بوجود آمد.

وی افزود: این که کسانی بخواهند با شعارهای مدرن و با نگاه های لیبرالیستی همان تفکرات قرون وسطایی را در پیشرفت و فناوری ملت ایران دنبال کنند نشان عقب افتادگی آنهاست.

جلیلی با بیان اینکه آمریکا باید بداند ملت ما اجازه نخواهد داد که قدرت های استکباری  حقوق آنها را تعیین کنند، گفت: معاهده ان پی تی هیچگونه محدودیتی را برای بهره برداری از انرژی هسته ای ایجاد نکرده است و ملت نمی پذیرد که یک دولت استکباری بخواهد تکالیف بیشتر و یا حقوق کمتری را برای ملت تعیین کند.

دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی گفت: آمریکا نمی تواند ما را در ان پی تی یک استثنا قرار دهد و اگر قرار است ملت ما یک استثنا باشد استثنا در پافشاری حقوق و در برابر زیاده خواهی آمریکاست.

جلیلی گفت: آن چیزی که این همه پیشرفت را برای ملت ما به شکل مثال زدنی به ارمغان آورده است اندیشه دینی و وحدت ملت ما حول این اندیشه و سرمایه های سخت افزاری و نرم افزاری است که امروز داریم.

وی در پایان گفت: امروز دانشگاه در عین تکثر و سلایق مختلفی که دارد باید تلاش کند موانع را از سر راه پیشرفت این کشور بردارد، آنچنان که ملت ما امسال حماسه بزرگی را در این انتخابات رقم زدند. باید حماسه اقتصادی را هم کامل کند و آمریکا و هیچ قدرت استکباری نمی توانند در مسیر پیشرفت ما رخنه ای ایجاد کنند بلکه روز به روز با پیشرفت بیشتر ما غافل گیرتر خواهند شد.

کد N9118