مخالفت عمان با تشکیل اتحادیه کشورهای شورای همکاری خلیج فارس

آفریقا و خاورمیانه

وزیرامور خارجه عمان اعلام کرد: عمان با تشکیل اتحادیه کشورهای شورای همکاری خلیج فارس مخالف است و در صورت تشکیل آن، از شورای همکاری خارج می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "یوسف بن علوی" وزیر خارجه عمان که در کنفرانس منامه حضور دارد، تاکید کرد: عمان مخالف تشکیل اتحادیه کشورهای شورای همکاری خلیج فارس است.

وی افزود: البته ما از تشکیل این اتحادیه جلوگیری نمی کنیم ،اما جزئی از آن هم نمی شویم.

وزیرخارجه عمان افزود: موضع مثبت است و  منفی محسوب نمی شود، البته در صورت تشکیل اتحادیه ما از شورای همکاری خلیج فارس خارج می شویم.

خاطرنشان می شود شش کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس (عربستان، کویت، قطر، بحرین، عمان و امارات) روز سه شنبه هفته جاری در نشستی در کویت تشکیل اتحادیه کشورهای شورای همکاری خلیج فارس را بررسی می کنند.