افزایش یارانه نهاده‌ها و عوامل تولید کشاورزی در دولت تصویب شد 

دولت

دولت یارانه نهاده‌ها و عوامل تولید کشاورزی در سال جاری را در راستای حمایت از تولیدات کشاورزی 8 هزار و 139 میلیارد ریال تعیین کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، با تصویب هیئت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یارانه نهاده ها و عوامل تولید کشاورزی در سال جاری از محل جزء(2) ردیف (520000) قانون بودجه سال 1392 کل کشور توزیع می شود.

بر این اساس، یارانه کود شیمیایی( به استناد بند(ز)ماده(143) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، اعتبار این ردیف شامل کودهای آلی و زیستی(ارگانیک) تولید داخل نیز می شود) 441/359/6 میلیون ریال، بذر 000/980 میلیون ریال، انواع نهال 000/200 میلیون ریال، بهینه سازی مصرف سموم و کود شیمیایی 000/350 میلیون ریال، اصلاح نژاد دام روستایی 000/100 میلیون ریال، توسعه خدمات بهداشتی، درمانی دامهای روستایی و عشایری، واکسن دام، سموم، مواد ضد عفونی کننده و بیولوژیک 000/150 میلیون ریال تعیین شد.

همچنین سقف میزان توزیع و قیمت فروش انواع کود شیمیایی و کودهای آلی و زیستی(ارگانیک) در سال جاری با رعایت صرفه و صلاح دولت از محل تولیدات داخلی و یا واردات توسط وزارت جهاد کشاورزی تعیین می شود.

بر اساس این مصوبه، دستگاه مباشر تامین و توزیع کود شیمیایی وارداتی موظف است مشخصات کودهای مذکور از قبیل نوع، قیمت و آنالیز ترکیب کود را به صورت واضح و قابل رویت روی کیسه های کود شیمیایی درج کند.

وزارت جهاد کشاورزی مجاز است مابه التفاوت خرید و توزیع انواع کود شیمیایی از ابتدای سال جاری تا تاریخ 1/6/1392 را بر مبنای قیمت فروش سال 1391، از سر جمع اعتبارات یارانه نهاده ها و عوامل تولید کشاورزی تسویه کند.

همچنین وزارت جهاد کشاورزی مجاز به جابه جایی بین مقادیر پیش بینی شده به شرط عدم تغییر در جمع مقادیر است.

بر این اساس، هزینه های مترتب بر عملیات تامین و توزیع انواع کود شیمیایی و کودهای آلی و زیستی از جمله هزینه های مالی که مطابق قانون به عهده دولت است، در سقف تعیین شده در این تصویب نامه از محل اعتبار تعیین شده پرداخت می شود.

این مصوبه مورخ 11/9/1392 از سوی اسحاق جهانگیری؛ معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.