قالیباف در دانشگاه تهران:

نباید در مذاكرات هسته‌ای به عقب‌نشینی منفعلانه گرفتار شویم

سیاست داخلی

ما با بی‌تفاوت‌ها و سازشکارها کاری نداریم، چرا که انقلاب ذاتا با این دو ویژگی هیچ نسبتی ندارد و از آنجا که جریان تاریخ جریان رویارویی حق و باطل است در نتیجه تا باطل هست رویارویی نیز هست.

شهردار تهران با اشاره به اهداف هسته ای ایران و جریان مذاکرات گفت: اکنون در مبارزه ای قرار گرفته ایم که نباید در تخاصم جاهلانه به عقب نشینی منفعلانه گرفتار شویم.

به گزارش خبرنگار ایلنا، محمدباقر قالیباف، بعد از ظهر امروز در مراسم «خیبر باقی است» که به صورت مشترک توسط انجمن مستقل دانشجویی و بسیج دانشجویی در روز دانشجو در سالن شهید چمران دانشکده فنی برگزار شد، اظهار داشت: تاریخ ملی ایران سراسر مبارزه با استعمار و استکبار بوده است از نهضت تنباکو تا نهضت15 خرداد و انقلاب اسلامی. نهضت های اسلامی در این یک صد و 50 سال اخیر گویای این است که نهضت ایران که هرکجا فرصتی دست داده است، فریاد آزاده خواهی و استقلال طلبی را سرداده است.

شهردار تهران گفت: همه این نهضت ها ا برای اصلاح مملکت تشخیص داده بودند که مجهز به امور روز شوند و ایمان به اسلام و مبارزه با استبدادداخلی را سرلوحه خود قرار دهند.

قالیباف گفت: با پیروزی انقلاب اسلامی کسی ظهور کرد که طبق فرمایشات حضرت علی (ع) صلاحیت اقامه امر خدا را دارا بود و کارهایش از نوع معامله گری و فرصت طلبی نبود.، بلکه رهایی از اسارت هرگونه طمع و داشتن آزادی و حریت از ویژگی های اساسی وی بود. امام (ره) با این ویژگی ها این انقلاب را هدایت کردند که شهید مطهری نیز به طور مشخص به آن پرداخته اند.

وی گفت: امام با بهره گیری از پشتوانه های عظیم مردمی لحظه ای از اهداف و آرمان های اصیل انقلاب اسلامی کوتاه نیامد و مبارزه با استکبار را در تمامی چهره ها تداوم بخشید.

وی با اشاره به بیداری اسلامی در کشورهای عربی اظهار داشت: بعد از بیداری اسلامی و سقوط دولت مستبد مصر جمعی از روشنفکران مصر به ایران آمدند که همگی با مشاهده پیشرفت ایران در صنعت و شهرسازی و... متحیر شدند از این که بدون تكیه بر غرب و شرق یک نظام اسلامی اینگونه ساخته شده است.

وی با بیان اینکه آنچیزی که استکبار جهانی نگران ان است یک نظام کارآمد مستقل است، گفت: ایران به کانون جوشان حمایت از مستضعفین و ازاده خواهی تبدیل شده است و آنچه که ما را توانمند و مقاوم کرده است فرهنگ مقاومت در برابر استکبار و اتکا به مجاهدت و امکانات داخلی است که ما آن را فرهنگ جهادی می نامیم.

وی افزود: فرهنگ جهانی از باورها و تجربیات انقلاب اسلامی در طول سالهای مقاومت و مبارزه بارور شده است و باورمندان آن بدون نگاه به زر و زور و قدرت و تزویر چشم به تعالی روشن دارند و ضروری است برای تداوم این مسیر سربلندی و عزت ضمن استفاده از تجربیات گذشته در تحلیل دقیق موقعیت کنونی به تدارک آرمانی موقعیت خویش بپردازیم.

قالیباف گفت: ما با بی‌تفاوت‌ها و سازشکارها کاری نداریم، چرا که انقلاب ذاتا با این دو ویژگی هیچ نسبتی ندارد و از آنجا که جریان تاریخ جریان رویارویی حق و باطل است در نتیجه تا باطل هست رویارویی نیز هست.

شهردار تهران با اشاره به معنای مبارزه اظهارد اشت: معنای مبارزه ایستادگی در مقابل ظلم و صیانت از استقلال و آزادی است که شامل طیفی از مذاکرات و مقابله و ایستادگی می باشد و بنابراین صرفا شامل تقابل و تخاصم نیست و بلکه به این معنی است که به تناسب هر موقعیت هوشمندانه شیوه مناسبی از مبارزه را انتخاب نماییم و آرمان ها و اهداف انقلاب اسلامی را در این مبارزات به طور ویژه در نظر بگیریم.

وی افزود: فرهنگ مبارزه یعنی وقتی در مسیر سنت های الهی حرکت می کنیم نتیجه اش این است که در جنگ 33 روزه چه در فرهنگ اهل سنت و چه در فرهنگ اهل تشیع چه در جغرافیایی شیعه و چه در جغرافیایی اهل سنت و با دست خالی ارتش تا بن مسلح نمی تواند حتی در سه راهی نبنیه در جنوب لبنان بیاید.

شهردار تهران گفت: روح انقلاب اسلامی در منافع انقلاب اسلامی اقتضا می‌کند که فرهنگ مبارزه را در همه جای جهان ترویج دهیم یعنی همان چیزی که عده ای به این بهانه که کشور با این اعتقاد وارد جنگ می شود همواره با آن مخالفت می کردند. این درحالی است که تا آزادی و روح انقلابی و اسلام هست ضروری است که مبارزه و جهاد و عقلانیت باهم در جریان باشد.

وی با اشاره به اهداف هسته ای ایران و جریان مذاکرات گفت: اکنون در مبارزه ای قرار گرفته ایم که نباید در تخاصم جاهلانه به عقب نشینی منفعلانه گرفتار شویم.

وی گفت: امروز به مقاطع عصر تعیین کننده ای رسیده ایم که دانشجو باید بیش از پیش تحمل و ارزشها و ظرافت های را بیاموزد تا از دستاوردهای چند قرن استکبار ستیزی به خوبی مراقبت شود.

وی افزود: ما در حوادثی شعار "نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران" را شنیدیم که شعاری ضد انقلابی و به دور از روح مبارزه و ظلم ستیزی و انسانیت و استکبار ستیزی بود. دانشجویی که روح دفاع از مظلوم را داشته باشد فکر امیت ملی کشور باشد به خوبی می داند که مبارزه در لبنان و غزه به مثابه دفاع از امنیت ملی کشور است.

قالیباف گفت: ایران مستقل و سربلند محصول دانشگاه مستقل و سربلند است و کسانی که منزوی شدن دانشگاه ها را می خواهند هم با دانشگاه و هم با جامعه، بیگانه هستند.

وی با بیان اینکه امروز دانشجوی بصیر بایستی با تحلیل مناسب موقعیت، راه درست مبارزه را تشخیص دهد و حمایت کند، گفت: ما باید اثبات کنیم که کارآمدی نظام صرفا در گرو دوستی با آمریکا نیست، بلکه هم می تواند انقلابی بود وهم با کارآمدی مشکلات کشور را حل کرد.

کد N8970