در آستانه ارائه لایحه بودجه 93 مطرح شد:

لایحه بودجه نباید با محوریت مدیران، شخصیت‌ها و سیاست ورزی‌ها تنظیم شود

مجلس

عضو کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه بودجه کشور باید بر اساس شاخص عدالت تنظیم شود گفت: لابی ها و رانت ها باید از تنظیم لایحه بودجه حذف شود،لایحه بودجه نباید با محوریت مدیران، شخصیت ها و سیاست ورزی ها تنظیم شود.

عبدالرحمن رستمیان در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر در آستانه ارائه لایحه بودجه از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی از معاونت برنامه ریزی ریاست جمهور خواست لایحه بودجه را شاخص محور و بر اساس عدالت برای دستگاه ها و استان ها تنظیم کند.

نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بودجه دستگاه ها و استان ها نباید وابسته لابی نماینده استان و یا مدیر دستگاه ها باشد.

وی با تاکید بر اینکه بودجه کشور باید بر اساس شاخص عدالت تنظیم شود اظهار داشت: لایحه بودجه باید به گونه ای تنظیم شود که همه مردم سود ببرند هیچ مدیری نباید در تنظیم لایحه بودجه تاثیر گذار باشد، تنها در این صورت است که لابی ها و رانت ها حذف می شود.

عضو کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در فصل بودجه بسیاری از مدیران و نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای تاثیر گذاری بر ارقام بودجه فعال شده اند، گفت: طی سال های اخیر همواره فصول 1و 6 لایحه بودجه تغییرات اساسی داشته اند و افزایش یافته اند این فصول مربوط به حقوق و دستمزد ها است.

وی ادامه داد: باید بودجه های خدماتی و بهداشتی در لایحه بودجه افزایش یابد زیرا مردم مناطق محروم را نیز شامل می شود.

رستمیان در پایان تاکید کرد: لایحه بودجه نباید با محوریت مدیران، شخصیت ها و سیاست ورزی ها تنظیم شود.