کمالوندی در گفتگو با مهر :

دو بازرس آژانس وارد تهران شدند / بازدید از معدن گچین در دستور کار این دوره نیست

سیاست خارجی

سخنگوی سازمان انرژی اتمی اعلام کرد: بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی امروز به منظور بازدید از کارخانه آب سنگین اراک وارد تهران شدند.

بهروز کمالوندی ، سخنگوی سازمان انرژی اتمی کشورمان در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد :بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی امروز وارد تهران شدند.

وی با اشاره به اینکه بازرسان فردا از کارخانه آب سنگین اراک بازدید خواهند کرد، گفت : دو  بازرس از آژانس ابین المللی انرژی اتمی در راستای بیانیه تهران و درخواست بازدید از کارخانه آب سنگین اراک وارد تهران شده اند .

وی در پاسخ به این سئوال که آیا بازرسان از معدن گچین بندرعباس نیز بازدید خواهند کرد، اظهار داشت: در برنامه بازدید این دور بازرسان بازدید از معدن گچین وجود ندارد اما این بازدید در آینده صورت خواهد گرفت.