برای بازدید از تاسیسات تولید آب سنگین اراک بازرسان آژانس وارد تهران شدند

ایسنا نوشت:

دو تن از بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز (شنبه) در چارچوب توافق ایران و آژانس برای بازرسی از تاسیسات تولید آب سنگین اراک وارد تهران شدند.

ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی 20 آبان در تهران سندی را به امضا رساندند که براساس آن چارچوبی برای همکاری میان ایران و آژانس مورد توافق قرار گرفت.

براساس این توافق ایران با بازرسی بازرسان فراتر از تعهدات پادمانی‌اش از تاسیسات تولید آب سنگین اراک و معدن گچین بندرعباس موافقت کرد.
/29220

 

کد N8622