شش نفر در ارتباط با سرقت مواد رادیو اکتیو در مرکز مکزیک بازداشت شدند

آمریکا اروپا

یک مقام دولتی مکزیک از بازداشت شش نفر در ارتباط با سرقت مواد رادیو اکتیو در مرکز این کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فاکس نیوز، یک مقام دولتی مکزیک از بازداشت شش نفر در ارتباط با سرقت مواد رادیو اکتیو در مرکز این کشور و انتقال آنها به بیمارستان خبر داد که تحت درمان عوارض ناشی از مواد رادیو اکتیو قرار دارند.

بر این اساس از شش فردی که بازداشت شده اند و 16 تا 38 ساله هستند، تنها یک نوجوان 16 ساله در وضعیت مساعد جسمانی قرار دارد.

سرقت مواد رادیو اکتیو در حالی است که مقامات مکزیکی هشدار داده اند هر فردی که موارد رادیواکتیو را با دست جابجا کند با خطر مرگ روبرو می شود.

این افراد که به نقض قوانین محیط زیست متهم هستند با وسیله درمان سرطان حاوی کبالت-60 یک ایزوتوپ رادیو اکتیو خطرناک تماس پیدا کرده اند.