دبیر حزب اراده ملت در گفت‌وگو با ایلنا:

زمان آن رسیده که اصولگرایان‌ گذشته خود را نقد كنند

سیاست داخلی

اصلاح طلبان در دوران اصلاحات دست آورد‌ها و در کنار آن ضعف‌هایی نیز داشته‌اند که بر اساس آن‌ها ضروری است که با رویکردی واقع بینانه و عقلانی به بررسی حوادث و واقعیت‌های موجود بپردازند.

دبیركل حزب اراده ملت گفت: با نظر به اینکه در دولت گذشته اصولگرایان به این دلیل که خود را ملزم به حمایت از دولت می‌دانستند دائما در حال پنهان کردن مشکلات بودند زمان آن فرا رسیده تا با بازنگری در روش‌ها و بینش‌های گذشته خود نقد منصفانه را شروع کنند تا با شناسایی ضعفهای خود برای رفع آن‌ها برنامه ریزی کنند.
احمد حکیمی‌پور در گفتگو با ایلنا، در تحلیل  خود از برنامه ریزی‌های انتخاباتی دو جناح اصولگرا و اصلاح طلب برای انتخابات مجلس دهم، گفت: از آنجا که اصلاح طلبان در این چند سال اخیر امکان فعالیت جدی را نداشته‌اند با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید و تغییر فضای سیاسی ایران زمینه و انگیزه‌ای فراهم شده است تا اصلاح طلبان نسبت به گذشته فعال‌تر شوند.
دبیر حزب اراده ملت افزود: اصلاح طلبان در دوران اصلاحات دست آورد‌ها و در کنار آن ضعف‌هایی نیز داشته‌اند که بر اساس آن‌ها ضروری است که با رویکردی واقع بینانه و عقلانی به بررسی حوادث و واقعیت‌های موجود بپردازند.
وی با بیان اینکه اصلاح طلبان باید بیش از پرداختن به آسیب‌شناسی نحوه فعالیت‌های رقیب به آسیب‌شناسی در درون خود مشغول باشند، گفت: اصلاح طلبان باید ضمن اینکه با مطالعه واقعیت‌های موجود پیش می‌روند به ظرفیت‌های قانون اساسی و نظام سیاسی ایران نیز توجه کنند.
عضو اصلاح طلب شورای شهر تهران، خاطرنشان کرد: طبیعی است اگر هدف گذاری‌ها جنبه بلند پروازانه و آرمان گرایانه داشته باشد با موفقیت چندانی روبه رو نخواهد بود و به طور کلی لازم است که اصلاح طلبان رویکردی نتیجه محور را در پیش گیرند.
وی در ادامه با بیان اینکه اصلاح طلبان از انفعال اصولگرایان خرسند نمی‌شوند، افزود: برای رقابتی سالم و پویا حضور رقیب ضروری است و در این میان اصلح طلبان نیز رقابتی سالم و جوانمردانه را می‌پسندند.
حكیمی‌پور گفت: با نظر به اینکه در دولت گذشته اصولگرایان به این دلیل که خود را ملزم به حمایت از دولت می‌دانستند دائما در حال پنهان کردن مشکلات بودند، اکنون با تغییر دولت زمان آن فرا رسیده تا با بازنگری در روش‌ها و بینش‌های گذشته خود نقد منصفانه را شروع کنند تا با شناسایی ضعفهای خود برای رفع آن‌ها برنامه‌‌ریزی کنند.

کد N8538