سلیمی نمین: مطالعه دقیق دارم که چه کسی احمدی نژاد را متوهم کرد/دور او را افراد متملق گرفتند

عباس سلیمی نمین به سایت فردا گفت:

*دراین هیچ تردیدی نیست که افرادی مثل آقای ملک زاده، رحیمی، مرتضوی و ... حلقه نزدیک آقای احمدی نژاد در دولت دهم را شکل دادند و دولت را منحرف کردند. من اینجا اصلا کاری به کابینه ندارم. یک حلقه کاملا بسته ای را حول آقای احمدی نژاد اینها تشکیل دادند که باید سئوال کرد که آیا این موضوع بدون برنامه ریزی صورت گرفت یا خیر؟ آیا این چینش ها که عمدتا هم از کانال آقای مشایی صورت گرفت اتفاقی بود؟ باید بر روی این مساله کار کرد و من معتقدم که آدم های متملق اینچنینی دور آقای احمدی نژاد جمع شدند و این مساله یک برنامه ریزی مبتنی بر مطالعه ای راجع به شخصیت آقای احمدی نژاد بود.


*دستکم در این موضوع هیچ تردیدی وجود ندارد که دولت آقای احمدی نژاد با تمامی امکاناتش در صدد ضربه زدن به اصولگرایی قرار گرفت و توانست در این جریان تجزیه ایجاد کند و جریان جبهه پایداری را شکل بدهد و در زمینه پالایش اصولگرایی اختلافات جدی در اصولگرایان ایجاد کند و به بهانه پالایش اختلافات و چنگ اندازی به چهره یکدیگر را در جریان اصولگرایی پیگیری کند. این مساله یک مطالعه جدی نیاز دارد.

*مطالعه دقیق داریم که چه اتفاقی افتاد و بازهم دراین زمینه مطالعه دقیق داریم که آقای احمدی نژاد چگونه متوهم شد، چه کسی وی را متوهم کرد و با چه برنامه ای متوهم شد. آیا آقای احمدی نژاد ظرفیت این را داشت که ما همه امکانات خودمان را متوجه ایشان بکنیم یا خیر؟ ما به یک تجربه رسیدیم که اول ظرفیت های آدم هارا ارزیابی بکنیم و بعد باری را بر روی دوششان بگذاریم. آقای احمدی نژاد نشان دادکه اصلا ظرفیت این میزان از سرمایه گذاری را به هیچ وجه نداشته است وبه محض اینکه اینقدر مورد توجه جامعه قرار گرفت، ذهینت های دیگری در او بوجود آمد.

1717

 

کد N8402