اردن به مدت 2 سال عضو غیر دائم شورای امنیت شد

آفریقا و خاورمیانه

اردن به عنوان جایگزین عربستان سعودی به مدت دو سال عضو غیر دائم شورای امنیت شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز گذشته در نشستی اردن را به مدت دو سال به عنوان عضو غیر دائم شورای امنیت معرفی کرد. اردن به عنوان جایگزین عربستان سعودی معرفی شد.

عربستان سعودی که یکی از حامیان اصلی گروه های تروریستی در سوریه است پس از مخالفت جامعه جهانی با به کارگیری گزینه نظامی در سوریه برای حل بحران این کشور اعلام کرد که شورای امنیت در حل بحران سوریه ناتوان است و نمی تواند با مسائل مربوط به خاورمیانه تعامل داشته باشد.

مجمع عمومی سازمان ملل متحد دارای 193 عضو است و 178 عضو این سازمان به عضویت غیر دائم اردن در شورای امنیت رای مثبت دادند.