سفیر ترکیه در تهران در گفتگو با مهر-2

نقش مهم ایران و ترکیه در حل بحران سوریه/ تروریسم جایی در منطقه ندارد