راهِ نیمه تمام مادیبا

مردی که می گفت فقر، یک تصادف نیست و مانند برده داری و آپارتاید ساخت دست بشر است و همه تلاش خود را کرد تا با اقدامات خود آن را از بین ببرد؛ در شامگاه پنجشنبه پنجم دسامبر 2013 در سن 95 سالگی در گذشت.

این روزها نه تنها مردم آفریقای جنوبی، بلکه آزادیخواهان و وجدان های بیدار بشری در سراسر گیتی، برای روح او که مبارزی خستگی ناپذیر بود آرامش ابدی آرزو می کنند. نلسون ماندلا اما خودش می دانست که خواب ابدی آرامی خواهد داشت. مبارز ضدآپارتاید و زندانی 27 ساله سیاسی، که بعد از رسیدن به قدرت زندانبان و زندان برندگان خود را بخشید و آنها را در قدرت شریک کرد، یقین داشت که بعد از مرگ روحش به آرامش ابدی خواهد رسید.
در سال 2004 وقتی پزشکان او را از وخامت حالش مطلع کردند، از قدرت کناره گیری کرد و گفت دوست دارد آخرین سال ها و روزها را در کنار دوستان و خانواده اش در آرامش سپری کند. وقتی می دید بسیاری نگران مرگ او هستند گفت: وقتی یک مرد آنچه را که وظیفه اش بوده، برای مردم و کشورش انجام داده، روحش به آرامش ابدی می رسد. من فکر می کنم این تلاش را کرده ام و به همین خاطر است که تا ابد آرام خواهم خوابید.
برخی معتقدند رئیس جمهور شدن ماندلا در آفریقای جنوبی تنها یک چرخش سیاسی و بازی جدید امپریالیستی بود. آنها که صاحب این ایده و ادعا هستند البته دلایلی اقامه می کنند اما واقعیت دیگری هم هست و اینکه او زمانی رئیس جمهور آفریقای جنوبی شد که نه تنها نظام نژادپرست آپارتاید، بلکه حتی سایر قدرت های امپریالیستی از جمله دولت انگلیس توانایی جلوگیری از وقوع این رویداد را نداشتند.
مارگارت تاچر تا آخرین سالهایی که نخست وزیر انگلیس بود او را یک تروریست می خواند چرا که برعلیه نظام آپارتاید که مورد حمایت دولت او بود دست به اسلحه برده بود. با این همه، هم او در خانه شماره ده مجبور به ملاقات با کسی شد که 27 سال دولت تحت حمایت لندن او را به زندان افکنده بود.
درست است که رئیس جمهور شدن ماندلا، همه مشکلات آفریقای جنوبی را حل نکرد و شاید به برخی از آنها نیز افزود؛ اما در کجای دنیا همه مشکلات حل شده اند؟ درست است که قدرت اقتصادی و پول، همچنان در اختیار سفیدپوستان آفریقای جنوبی ماند و سیاهپوستان حاکمان سیاسی بدون پول و قدرت اقتصادی باقی ماندند، اما مادیبا همانگونه که خود نیز گفته بود وظیفه اش را انجام داد. او سهم خود را در نه تنها در خدمت به سیاهان، بلکه در خدمت به بشریت برای برچیده شدن یکی از ضدبشری ترین نظام های سیاسی جهان ادا کرد. حالا این سایرین هستند که باید راه نیمه تمام را تمام کنند. او شیشه عمر نژاد پرستی و نظام آپارتاید را شکست، شاهکاری که در این سوی جهان و در خاورمیانه، هنوز پیروان و دوست داران او مانده است تا این مهم را به انجام برسانند.

کد N8324