ظریفیان با اشاره به انتقاد مجلس به بازگرداندن دانشجویان ستاره دار:

جرم احتمالی باید در مراجع ذی صلاح بررسی شود

سیاست داخلی

بحث ستاره دار شدن دانشجویان بحث بسیار غلطی بود که در دولت گذشته به جریان افتاد و در پی آن برخی از دانشجویان ادعای تظلم خواهی کردند و طبق بررسی‌های صورت گرفته این نتیجه حاصل شدکه برخی از آن‌ها واقعا مورد اجحاف قرار گرفته‌اند.

معاون اسبق پارلمانی وزارت علوم در دوران اصلاحات گفت: در حال حاضر یک تابویی به نام ستاره دار شدن دانشجویان ایجاد شده است که بر اساس آن گمان می‌رود کسانی که مشمول طرح ستاره دار شدن شده‌اند احیانا آشوبگر و شورشی هستند که در این میان مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه باید توجه داشته باشند که اگر قرار است حقی بر مبنای جرمی از کسی سلب شود حتما باید در مراجع ذی صلاح در ابتدا مورد بررسی قرار گیرد.

غلامرضا ظریفیان در گفتگو با ایلنا، در خصوص انتقادات اخیر اعضای کمیسیون آموزش مجلس به اقدام وزیر علوم مبنی بر برگرداندن دانشجویان ستاره دار به دانشگاه‌ها با اشاره به آسیب‌های جدی که کشور در نتیجه تقابل بین قوا متحمل شده است، اظهار داشت: از آنجایی که تلاش این دولت در ایجاد حداکثر تعامل با قوای دیگر است ضروری است که مجلس نیز تمام تلاش خود را به کار گیرد تا امیدی که بین مردم شکل گرفته است با همکاری و تدبیر تداوم یابد.

معاون اسبق پارلمانی وزارت علوم در دوران اصلاحات گفت: بحث ستاره دار شدن دانشجویان بحث بسیار غلطی بود که در دولت گذشته به جریان افتاد و در پی آن برخی از دانشجویان ادعای تظلم خواهی کردند و طبق بررسی‌های صورت گرفته این نتیجه حاصل شدکه برخی از آن‌ها واقعا مورد اجحاف قرار گرفته‌اند.

وی گفت: در حال حاضر یک تابویی به نام ستاره دار شدن دانشجویان ایجاد شده است که بر اساس آن گمان می‌رود کسانی که مشمول طرح ستاره دار شدن شده‌اند، احیانا آشوبگر و شورشی هستند که در این میان مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه باید توجه داشته باشند که اگر قرار است حقی بر مبنای جرمی از کسی سلب شود،حتما باید در مراجع ذی صلاح در ابتدا مورد بررسی قرار گیرد و زیبنده است کسانی هم که با برگرداندن دانشجویان ستاره دار مخالفت می‌کنند از وزارت علوم در مورد افراد ستاره دار یک گزارش دقیق بخواهند.

ظریفیان افزود: البته بر اساس تحقیقات من یک گزارش دقیق در مورد این دسته از دانشجویان به کمیسیون آموزش عالی مجلس ارائه شده است و تصور می‌شد که این کمیسیون در مجموع در رابطه با این بحث قانع شده باشند.

کد N8162