اقدامات ضدبشری داعش در الرقه سوریه

تسنیم نوشت:

خبرگزاری تسنیم: ساکنان الرقه سوریه از اقدامات ضد بشری تروریست های وابسته به القاعده و تبدیل شدن این شهر به شهر ارواح خبر دادند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، خبرگزاری رویترز در گزارشی درباره اقدامات غیرانسانی گروه های تروریستی در الرقه سوریه آورده است: گروه های مسلح ساختمان های دولتی در اختیار گرفته اند و آنها را تبدیل به زندان و مراکز خود کرده اند.کلیساها به دفاتر تروریست ها تبدیل شده است.دانشگاه ها همچنان تعطیل است زیرا به اعتقاد گروه های مسلح در آن زنان آموزش می بینند و باید بسته بماند.
رویترز به نقل از شاهدان عینی می افزاید: تروریست ها مسلح به اعدام های علنی در میادین دست می زنند و اقدام به ایجاد رعب و وحشت در میان ساکنان می کنند.
شاهدان عینی اعلام کردند: بیشتر مغازه ها تعطیل شده اند و فقط تعداد اندکی از مغازه ها و اماکن فروش مواد غذایی فعال هستند. خبری از حرکت رهگذران در خیابان ها نیست.
شاهد عینی که به تازگی از الرقه گریخته است به رویترز گفت: برق در تمام نقاط شهر قطع است و فقط در ساختمان های محل استقرار گروه های مسلح برقرار است.شهر در ظلمت به سر می برد و فقط گروه های مسلح از برق استفاده می کنند.
یکی دیگر از اهالی الرقه که به ادلب فرار کرده است ضمن نکوهش گروه موسوم به ارتش آزاد گفت: اعضای ارتش آزاد فقط به فکر دزدی و جمع آوری مال هستند و شهر را به گروه های مسلح واگذار کردند.
شاهدان عینی به رویترز اعلام کردند: گروه های مسلح وابسته به داعش همه مجسمه ها و کلیساها را به آتش می کشند.آنها مجسمه ها در داخل پارک ها را تخریب می کنند و موزه ها را غارت می کنند زیرا آن را مغاایر با تعالیم اسلام می دانند از زمان ورود آنها به الرقه عروس ها به جای لباس سفید باید لباس مشکی بپوشند.

5252

کد N8084