سازمان ملل پیشنهادات روحانی برای جهانی عاری از سلاح های هسته ای را تصویب کرد

کشورهای عضو مجمع عمومی سازمان ملل متحد با رای قاطع خود قطعنامه ای درباره خلع سلاح هسته ای به تصویب رساند که حاوی سه پیشنهاد دکتر حسن روحانی رییس جمهوری اسلامی ایران می باشد که در جریان برگزاری نشست عالی رتبه مجمع عمومی به نمایندگی از 120 کشورعضو جنبش عدم تعهد مطرح کرد.

ماه گذشته کمیته خلع سلاح و امنیت بین المللی مجمع عمومی سازمان ملل پیش نویس قطعنامه ارائه شده از سوی جنبش عدم تعهد حاوی پیشنهادات سه گانه دکتر روحانی در زمینه خلع سلاح هسته ای را با 129 رای مثبت, 28 رای منفی کشورهای غربی و 19 رای ممتنع به تصویب رسانده بود.

ˈدکتر روحانی روز چهارم مهرماه گذشته در جریان برگزاری شصت و هشتمین نشست سالیانه مجمع عمومی در نشست عالی رتبه مجمع به نمایندگی از جنبش نم سه پیشنهاد را برای خلع سلاح هسته ای و حرکت به سمت جهانی عاری از سلاح های هسته ای را مطرح کرد :

1- آغاز فوری مذاکرات جهت انعقاد یک کنوانسیون بین المللی جامع بمنظور منع کسب، تولید، توسعه، انباشت و استفاده از سلاحهای هسته ای و فراهم آوردن زمینه نابودی کامل آنها،

2- برگزاری یک کنفرانس عالی رتبه بین المللی در سال 2018 میلادی در زمینه خلع سلاح هسته ای،

3- نامگذاری روز 26 سپتامبر هر سال به عنوان روز بین المللی امحای کامل سلاح های هسته ای.

27219

 

 

کد N8010