مدودف: زندانی سیاسی در روسیه وجود ندارد

واحد مرکزی خبر نوشت:

دمیتری مدودف نخست وزیر روسیه تصور نمی کند زندانی سیاسی در این کشور وجود داشته باشد.

مدودف در مصاحبه با شبکه های اصلی تلویزیون ملی روسیه گفت :« اگر معتقدید در اینجا زندانیان سیاسی داریم، من چنین تصور نمی کنم. »
رئیس دولت فدراسیون روسیه اعلام کرد که در گذشته زندانیان سیاسی در روسیه وجود داشتند.
مدودف افزود :« در دوران شوروی سابق زندانی سیاسی در کشور ما وجود داشت که این افراد دارای محکومیت های سیاسی بودند.»
وی تاکید کرد :« امروز هیچ زندانی سیاسی در این کشور وجود ندارد.»
نخست وزیر روسیه افزود همه افرادی که در حال حاضر در روسیه با عنوان زندانیان سیاسی شناخته شده اند، در حقیقت زندانی سیاسی نیستند.
به گزارش خبرگزاری ایتارتاس از مسکو، مدودف افزود :« بله، احتمال دارد این افراد مخالف دولت باشند یا اینکه عقاید سیاسی منحصر به فرد داشته باشند اما به این معنی نیست که آنها در حال گذراندن دوران محکومیت به دلایل سیاسی هستند.»

4949

کد N8002