گزارش خبری تحلیلی مهر/

نلسون ماندلا؛ الگوی درخشان دموکراسی و حامی سرسخت فلسطین