سفیر ایران در بیروت:

توافق ایران و 1+5 تاثیر مثبتی بر سوریه و لبنان خواهد داشت

سیاست خارجی

سفیر ایران در بیروت آبادي با تاكيد بر اهميت توافق هسته اي كشورمان با مجموعه 5+1 اظهار داشت: اين توافق تاثيرات مثبت خود را بر منطقه از جمله سوريه و لبنان خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسعد حردان رئيس حزب سوري قومي اجتماعي در راس هياتي از اعضاي شوراي مركزي حزب از جمله علي قانصو وزير مشاور در دولت لبنان با حضور در محل سفارت كشورمان با غضنفر ركن آبادي سفير جمهوري اسلامي ايران در لبنان ملاقات و در خصوص تحولات منطقه و لبنان و همچنين روابط دو جانبه گفتگو كرد.

اسعد حردان در اين ملاقات مجددا جنايت اخير تروريست ها در انجام عمليات انتحاري چند روز قبل مقابل سفارت كشورمان در بيروت را محكوم كرد و اظهار داشت: جمهوري اسلامي ايران به دليل ايستادگي در كنار مقاومت فلسطين، لبنان و سوريه از همان ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي هدف اينگونه اقدامات قرار گرفته و دشمنان تلاش دارند با انجام اينگونه اقدامات خللي در اراده قوي جمهوري اسلامي ايران در حمايت از محور حق ايجاد كنند در حالي كه چنين اقداماتي انگيزه جمهوري اسلامي ايران را در تداوم مسير حق و حمايت از ملت هاي مظلوم منطقه بيشتر مي كند.

وي با اشاره به حمايت هاي جمهوري اسلامي ايران از لبنان در راستاي مقابله با رژيم غاصب صهيونيستي اظهار داشت: ما همواره قدردان جمهوري اسلامي ايران بوده و هستيم. بخشي از سرزمين لبنان همچنان در اشغال رژيم غاصب صهيونيستي است و ايكاش برخي سياستمداران لبناني به اين حقيقت پي مي بردند كه تعامل با ايران به نفع لبنان و ملت لبنان با همه طوايف و مذاهب خود بوده و تعامل با جمهوري اسلامي ايران قدرت لبنان را در مقابله با زياده خواهي هاي رژيم صهيونيستي بيشتر مي كند.

رئيس حزب سوري قومي اجتماعي با اشاره به پيروزي كشورمان در مذاكرات هسته اي و اعتراف كشورهاي جهان به حق غني سازي ايران اظهار داشت: اين پيروزي نتيجه ايستادگي و پايداري ملت ايران در مقابل محاصره شديد اقتصادي و تهاجم ظالمانه كشورهاي جهان بود. سياست فشار اقتصادي هرگز به نتيجه نرسيده و نتوانسته است ايمان و باور قلبي ملت ها را تغيير دهد. تداوم چنين سياستي توسط كشورهاي استكباري در ايران منجر به شكست شده و در سوريه نيز در نهايت منجر به شكست خواهد شد.

اسعد حردان تحرك ديپلماسي كشورمان در تعامل با كشورهاي منطقه را ستود و اظهار داشت: جمهوري اسلامي ايران همواره از سياست انفتاح و تعامل با كشورهاي منطقه پيروي كرده و اكنون بسياري از كشورهاي منطقه به اين واقعيت رسيده اند كه تعامل مثبت با جمهوري اسلامي ايران به نفع آنان و ملت هاي منطقه است.

غضنفر ركن آبادي سفير جمهوري اسلامي ايران در لبنان نيز به تشريح حادثه انفجار مقابل سفارت كشورمان و اهداف دشمنان از اجراي اين عمليات پرداخت.

ركن آبادي با تاكيد بر اهميت توافق هسته اي كشورمان با مجموعه 5+1 و تشريح جزئيات اين مذاكرات اظهار داشت: اين توافق تاثيرات مثبت خود را بر منطقه از جمله سوريه و لبنان خواهد داشت.