بان کی مون حملات تروریستی خونین در صنعا را محکوم کرد

آفریقا و خاورمیانه

دبیرکل سازمان ملل متحد با محکوم کردن حملات تروریستی به وزارت دفاع یمن خواستار گفتگوی فراگیر در این کشور شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد، حملات تروریستی روز گذشته یمن را به شدت محکوم کرد.

دبیرکل سازمان ملل متحد همچنین از همه طرفهای ذیربط خواست با کمیته تحقیقی که عبدربه منصور رئیس جمهور یمن اعلام کرده است، با هدف شناسایی جانیان و محاکمه آنها همکاری کنند.

بان کی مون خاطر نشان کرد تنها راه برای اینکه یمن، کشوری باثبات و شکوفا و دموکراتیک باشد، از راه کنفرانس گفتگوی ملی فراگیر بر اساس توافق انتقالی و قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد در این زمینه امکان دارد.

حمله انتحاری روز گذشته به مجتمع وزارت دفاع یمن و نزدیک بیمارستان نظامی سبب کشته شدن دست کم 52 نفر و زخمی شدن بیش از 160 نفر شد که تعداد زیادی از قربانیان را پزشکان و پرستاران تشکیل می دهند.

آلمان هم از کشته شدن دو نفر از اتباع خود در این حمله تروریستی خبر داده است. پس از این حمله انتحاری، یک خودرو حامل افراد مسلح نیز وارد ساختمان شد که این افراد با نیروهای محافظت از وزارت درگیر شدند و البته بر برخی ساختمانها از جمله ساختمان بیمارستان به طور موقت مسلط شدند.