پیام وزیر امور خارجه درپی درگذشت نلسون ماندلا

سیاست خارجی

محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در پیامی درگذشت نلسون ماندلا را به مردم و دولت آفریقای جنوبی تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، ظریف در این پیام از ماندلا به عنوان رهبری بزرگ در مبارزات ضد تبعیض نژادی یاد کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان نلسون ماندلا را نماد جاودانه آزادی خواهی و مبارزه با آپارتاید توصیف کرد و گفت : زندگی سراسر مبارزه نلسون ماندلا احترام همه جهانیان را برانگیخت و درسهای آموختنی بر جای گذاشته است.