عراقچی در گفتگو با روزنامه هلندی:

مذاکرات هسته ای فقط یک برنده ندارد

سیاست خارجی

مذاکره کننده ارشد هسته ای ایران با 1+5 تاکید کرد: ما خواهان تولید انرژی هسته ای برای اهداف صلح آمیز هستیم، طرفهای مذاکرات متوجه شده اند که تنها یک پیروز وجود ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه ایران و مذاکره کننده در مذاکرات گروه ۱+۵ با ایران با روزنامه هلندی "تراو" مصاحبه ای انجام داده که به این شرح است:

زمانی‌ که روحانی به عنوان رئیس جمهور ایران انتخاب شد، پیام چه بود؟

پیام ملت ایران این بود که آنان خواهان حل مشکلات هستند، اما خواسته آنان حل مشکلات از راهی‌ پر احترام و راهی‌ بود که هم ایران و هم کشور‌های غربی قادر به استفاده از آن باشند. ما کوشیدیم تا راه حلی‌ پیدا کنیم که در آن برای همه موضوع مثبتی باشد. نگرانیهای ایران و کشور‌های غربی در این مسیر ابراز شدند. گروه ۱+۵ می‌ترسد که ما سلاح هسته‌ای بسازیم. پس اگر تضمین کافی‌ باشد که ایران نمی‌خواهد سلاح هسته‌ای بسازد، آن طرف می تواند بگوید که پیروز شده است. و ما چه می خواهیم؟ ما خواهان تولید انرژی هسته ای برای اهداف صلح آمیز هستیم. اما ما احساس می‌کنیم که کشور‌های دیگر می خواهند این حق را نادیده بگیرند، با وجود آنکه ما عضو معاهده عدم اشاعه سلاحهای هسته‌ای هستیم. اگر این حق به رسمیت شود، ما نیز پیروز شده ایم. این مهم ترین موضوع این توافقنامه موقت است. طرفهای مذاکرات متوجه شده اند که تنها یک پیروز وجود ندارد.

همه این گونه به این موضوع نگاه نمی کنند. به گفته نخست وزیر اسرائیل و برخی‌ جمهوری خواهان آمریکا، تنها یک پیروز می تواند وجود داشته باشد. آنان می‌گویند ایران در مقابل کاهش تحریمها، ساخت سلاح هسته‌ای را تا شش ماه به تأخیر انداخته است. آنان می‌گویند نمی توان به ایران اعتماد کرد.

این بی‌ اعتمادی در ایران نیز وجود دارد.

ملت ایران از کاهش تحریمها چه خواهد دید؟

می توانیم به ملت ایران بگوییم که موضوع مثبت کاهش تحریمها چیست. طرفین باید اقدامات لازم را انجام دهند، در غیر این صورت نمی توانیم گام بعدی را برداریم. به این دلیل، باید ایران و کشور‌های خارجی‌ در ماههای آینده با دقت زیادی عمل کنند.

اکنون چه اتفاقی رخ خواهد داد؟

در ماههای آینده باید اقداماتی را که درباره آن به توافق رسیده ایم، انجام دهیم. این اقدامات سخت نیستند. هدف این اقدامات، تغییر فضا است و این اقدامات باید راه را برای همکاری بیشتر باز کنند. بسیار مهم است که ما در ژنو نه تنها درباره گام نخست صحبت کردیم، بلکه درباره عناصر گام آخر نیز صحبت کردیم. در توافقنامه نوشته شده که ایران حق داشتن یک برنامه غنی سازی برای اهداف صلح آمیز را دارد، این برای ما خط قرمز است. ما باید اکنون درباره ابعاد آن به توافق برسیم.

احتمال ندارد که توافق در خصوص ابعاد این موضوع بسیار پیچیده شود؟

سخت خواهد بود، اما ناممکن نیست. ما بر اساس نیازمان به انرژی، اورانیوم غنی می کنیم و نیت ما به هیچ وجه ساخت سلاح هسته‌ای نیست. اکنون مهم است که ما نیاز خود را تعریف کنیم. ما با کشور‌هایی‌ که در مذاکرات شرکت دارند، در این خصوص توافق خواهیم کرد. من مشکلی‌ در خصوص رسیدن به توافق درباره این موضوع نمی‌بینم.

و اگر این مذاکرات موفقیت آمیز نباشد، یک سال آینده موضوع به چه شکلی خواهد بود؟

من می خواهم خوشبین باشم. اگر خیلی‌ سریع همه‌ چیز خراب شود، برای ما مشکلی‌ به وجود نخواهد آمد. برنامه هسته‌ای ما همچنان وجود دارد. اگر ببینیم کشور‌های غربی به توافق عمل نمی کنند، ما از همان جایی که توافق کردیم، پیش خواهیم‌ رفت. این حق را کشور‌های غربی نیز دارند. آنان اگر ببینند که ما به توافق عمل نمی‌کنیم، می توانند تحریمها را دوباره فعال کنند. به این دلیل، مهم است که هم ایران و هم کشور‌های غربی به توافقنامه عمل کنند.