فرانس بیست و چهار:

فرانسه به ژاندارم آفریقا تبدیل شده است

ساحل عاج,اروپا,لیبی,سازمان ملل متحد,فرانسه,آمریکا,مالی

همشهری آنلاین: کارشناس شبکه تلویزیونی فرانس بیست و چهار درباره احتمال طولانی شدن مداخله نظامی فرانسه در آفریقای مرکزی هشدار داد.

جهان > اروپا- همشهری آنلاین:
کارشناس شبکه تلویزیونی فرانس بیست و چهار درباره احتمال طولانی شدن مداخله نظامی فرانسه در آفریقای مرکزی هشدار داد.

شبکه تلویزیونی فرانس بیست و چهار گزارش داد: سازمان ملل متحد امروز قرار است پیش نویس قطعنامه ارائه شده از سوی فرانسه را درباره آفریقای مرکزی تصویب کند. در این صورت، با قرار گرفتن آفریقای مرکزی در فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد، نیروهای آفریقایی اجازه خواهند یافت برای دوره ای دوازده ماهه در آفریقای جنوبی مستقر شوند. هدف از استقرار این نیروها، حفاظت از غیرنظامیان و برقراری مجدد نظم و امنیت است.

نیبروهای فرانسوی نیز با حمایت از این نیروهای آفریقا مجاز خواهند بود هر گونه تدابیر ضروری را اتخاذ کنند. ژرار آرو، نماینده فرانسه در سازمان ملل متحد می گوید: در آفریقای مرکزی شاهد خشونت و اقدامات بی رحمانه ای هستیم. ما نیرویی آفریقایی داریم که به این کشور می آیند اما ما باید از آنها حمایت کنیم و این کاری است که نیروهای فرانسوی و شورای امنیت سازمان ملل متحد از لحاظ سیاسی و مالی انجام خواهند داد.

گزارش می آفزاید: به عبارت دیگر، فرانسه در آفریقای مرکزی در خط مقدم خواهد بود. نقش فرانسه استقرار مجدد نظم و برقراری امنیت در جاده های آفریقای مرکزی خواهد بود.

ششصد سرباز فرانسوی هم اکنون در پایتخت آفریقای مرکزی حضور دارند اما صدها سرباز دیگر که از جمله در کامرون، در همسایگی آفریقای مرکزی، در آستانه اعزام به این کشور هستند.

کارشناس شبکه تلویزیونی فرانس بیست و چهار درباره پیش نویس قطعنامه ای که قرار است فرانسه امروز در سازمان ملل متحد ارائه کند و حضور این کشور در خط مقدم نبرد در آفریقای مرکزی و اینکه آیا همانگونه که روزنامه لیبراسیون اعلام کرده است، «فرانسه ژاندارم آفریقاست» گفت: فرانسه نمی خواهد ژاندارم آفریقا باشد اما در حال حاضر پاریس چاره دیگری ندارد. زیرا فرانسه مسئولیتی اخلاقی در قبال مستعمرات سابق خود دارد. لیبراسیون امروز به خوبی اعلام کرده است که این عملیات، مداخله ای برای جلوگیری از لزوم مداخلات دیگر است.

اما در حال حاضر فرانسه گزینه های متعددی پیش روی ندارد. لازم به ذکر است که فرانسه از بیست سال پیش مداخلات زیادی در آفریقا داشته است که با عنوان و در سطوح مختلفی صورت گرفته است. مالی، لیبی و ساحل عاج از جمله کشورهایی هستند که فرانسه در آنها مداخله کرده است.

از سال دو هزار و سه، نیروهای نظامی فرانسه به صورت مداوم در بانگی، پایتخت آفریقای مرکزی، حضور دارند به این ترتیب فرانسه انتخاب های زیادی ندارد زیرا احساس می کند که در بطن جامعه بین المللی منزوی شده است یعنی اینکه قدرتهای بزرگ بویژه آمریکا نمی‌خواهند نیروهای سازمان ملل متحد را در آفریقا تامین مالی کنند.

به همین علت فرانسه می خواهد قبل از اینکه سازمان ملل متحد تا سه ماه آینده اقدام به اعزام نیرو کند، نیروهایی را به آفریقای مرکزی اعزام کند. به این ترتیب، بله فرانسه ژاندارم آفریقاست اما در این راه بسیار مردد و بی میل است.

این کارشناس در این باره که فرانسه اعلام کرده است عملیاتش در آفریقای مرکزی کوتاه مدت خواهد بود و اینکه آیا این پیش بینی فرانسه درباره کوتاه مدت بودن عملیات واقعگرایانه است یا خیر گفت: فرانسه از عملیاتی شش ماهه سخن گفته و وزارت دفاع این کشور اعلام کرده است این عملیات نقطه ای و هدفمند خواهد بود.

با هزار و دویست سرباز، فرانسه از نیروهای آفریقایی حمایت خواهد کرد اما در واقع فرانسه در خط مقدم خواهد بود زیرا نیروهای آفریقای به خوبی مجهز یا آموزش دیده نیستند. هدف دیگر این عملیات متوقف کردن خشونت ها در شهرهای بزرگ و محورهای مهم ارتباطی آفریقای مرکزی است.

این عملیات، عملیاتی مشابه مالی برای برقراری ثبات سیاسی نیست بلکه هدف از عملیات در آفریقای مرکزی، تضمین امنیت اتباع فرانسوی و همچنین مردم آفریقای مرکزی است.

آینده خواهد گفت که آیا این عملیات کوتاه مدت خواهد بود یا نه اما تجربه مالی می‌گوید که باید احتیاط کرد.