شورای نگهبان لایحه اصلاح قانون بودجه سال 92 را تایید کرد

سایر حوزه ها

شوراي نگهبان لايحه اصلاح قانون بودجه سال 1392 كل كشور و اصلاحات بعدي آن را با توجه به اصلاحات انجام شده مغاير با موازين شرع و قانون اساسي ندانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره كل روابط عمومي شوراي نگهبان، لايحه اصلاح قانون بودجه سال 1392 كل كشور كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ پنجم آذرماه 1392 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است؛ در جلسه مورخ 1392/09/13 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.