سردبیر گاردین:

کمتر از یک درصد اسناد افشاگرانه اسنودن منتشر شده است

آمریکا اروپا

به گفته سردبیر یک روزنامه انگلیسی مطالبی که تا کنون توسط این روزنامه در مورد جاسوسی اطلاعاتی آمریکا منتشر شده، حتی یک درصد اسناد موجود نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرانکفورتر آلگماینه سایتونگ، از بین 50 هزار سند ارائه شده از سوی "ادوارد اسنودن" در مورد جاسوسی اطلاعاتی دولت آمریکا از شهروندان جهان تنها 27 مورد منتشر شده است.

"آلن راسبریجر" سردبیر روزنامه انگلیسی گاردین این مطلب را در پاسخ به سوالات کمیته امور داخلی مجلس عوام این کشور بیان کرد. وی در عین حال اتهامات طرح شده علیه خود مبنی بر به خطر افتادن جان انسان ها در پی انتشار اسناد جاسوسی اطلاعاتی آمریکا را رد کرد.

به گفته وی گاردین پیش از انتشار اسناد محرمانه مذکور، با مقامات امنیتی پیشین مشاوره کرده است. در جلسه پرسش از راسبریجر مواردی مانند این که آیا وی به رهبر سیاسی انگلستان علاقه دارد یا نه مطرح شده که وی در پاسخ گفته است یک شهروند انگلیسی میهن پرست است.

سردبیر گاردین همچنین اتهامات مطرح شده علیه خود را مضحک خواند. گفتنی است انتشار اسناد جاسوسی اطلاعاتی آمریکا، انتقاد شمار زیادی از همپیمانان واشنگتن را به دنبال داشته است.