رییس جمهوری سال آینده سوییس انتخاب شد

ایرنا نوشت:

اعضای مجلس سوییس ˈدیدیه بورخالترˈ وزیر خارجه آن کشور را رییس جمهوری سال آینده انتخاب کردند.
خبرگزاری قطر پنجشنبه به نقل از خبرگزاری آلمان از برن گزارش داد که اعضای کابینه به طور چرخشی به مدت یک سال ریاست جمهوری را نیز برعهده می گیرند.

ˈبورخالترˈ قرار است در زمان تصدی ریاست جمهوری درباره توافق با اتحادیه اروپا در باره مناسبات آن کشور و اتحادیه اروپا با مسئولان اتحادیه گفت و گو کند.

مساله حساس به کارگیری قوانین اتحادیه اروپا در سوییس از موارد گفت و گو بین مسئولان اتحادیه اروپا و رییس جمهوری سال 2014 سوییس است.

ˈبورخالترˈ که 53 سال دارد از اعضای حزب لیبرال است که مقام ریاست جمهوری را از ˈاوئلی مائوررˈ وزیر دفاع که دست راستی و از ˈحزب مردم سوییسˈ است تحویل می گیرد.

26149

کد N7487