هفته اینده صورت می گیرد؛

حضور 4 وزیر در کمیسیون آموزش مجلس

مجلس

روز سه شنبه ظریف وزیر وزیر امور خارجه کشورمان جهت ارائه گزارش در مورد جایگاه تحقیق و توسعه در صنعت هسته‌ای در روند توافقنامه ایران با گروه 1+5 میهمان اعضای این کمیسیون خواهد بود.

نعمت زاده وزیر صنعت، معدن، فانی وزیر آموزش و پرورش و فرجی دانا وزیر علوم، تحقیقات و فناوری جهت پاسخگویی به سؤالات تعدادی از نمایندگان مجلس روز سه شنبه در کمیسیون آموزش حاضر می شوند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، روز یکشنبه علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی جهت ارائه گزارش در مورد جایگاه تحقیق و توسعه در صنعت هسته‌ای در روند توافقنامه ایران با گروه 1+5 به کمیسیون آموزش مجلس می رود.

همچنین انتخاب دونفر از اعضای كمیسیون جهت عضویت در كمیسیون تلفیق بودجه سال1393 كل كشور و بررسی طرح ارتقاء بهره‌وری در نظام آموزش و پرورش كشور از دیگر برنامه های کمیسیون در پایان روز یکشنبه هفته آینده خواهد بود.

روز دوشنبه نیز رئیس مركز تحقیقات كشاورزی و رئیس مؤسسه ملی اقیانوس‌شناسی جهت ارائه گزارش های جداگانه با اعضای کمیسیون اموزش مجلس دیدار می کنند.

روز سه شنبه ضمن تشکیل جلسه هیأت رئیسه و رؤسای كارگروه های کمیسیون اموزش، ظریف وزیر وزیر امور خارجه کشورمان جهت ارائه گزارش در مورد جایگاه تحقیق و توسعه در صنعت هسته‌ای در روند توافقنامه ایران با گروه 1+5 میهمان اعضای این کمیسیون خواهد بود.

علاوه بر این در همین روز اعضای کمیسیون اموزش مجلس میزبان سه وزیرد دیگر دولت یازدهم خواهند بود.

بر این اساس نعمت زاده وزیر صنعت، معدن، فانی وزیر آموزش و پرورش و فرجی دانا وزیر علوم، تحقیقات و فناوری جهت پاسخگویی به سؤالات تعدادی از نمایندگان مجلس روز سه شنبه در کمیسیون آموزش حاضر می شوند.

کد N7447