کنگره آمریکا، درخت کریسمس را روشن کرد

نمایندگان کنگره آمریکا در مراسمی درخت بزرگ کریسمس را مقابل ساختمان کنگره روشن کردند.

کنگره آمریکا، درخت کریسمس را روشن کردنمایندگان کنگره آمریکا در مراسمی درخت بزرگ کریسمس را مقابل ساختمان کنگره روشن کردند.

 

 

 طی مراسمی نمایندگان کنگره آمریکا در حضور جان بونر، سخنگوی مجلس نمایندگان آمریکا درخت کریسمس را روشن کردند. درخت کریسمس کنگره 88 فوت طول دارد و با 5000 قطعۀ تزئینی و لامپ روشن شده است.

منبع: رویترز

5252

کد N7304