نبیه بری:

شیوه ترور "اللقیس" اسرائیلی است/دشمن در کمین است

آفریقا و خاورمیانه

رئیس پارلمان لبنان با اشاره به ترور یکی از فرماندهان مقاومت، سبک و شیوه ترور را اسرائیلی دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره، نبیه بری گفت: شیوه ترور شهید اللقیس یکی از فرماندهان مقاومت شیوه اسرائیلی است و همه باید در این مرحله هوشیار باشند زیرا دشمن در کمین است.

رئیس پارلمان لبنان افزود: امیدواریم که طرح امنیتی در طرابلس موفق و اهدافش محقق شود به ویژه که تاکنون موفق بوده است.

وی اعلام کرد: همه لوازم و ابزار موفقیت ارتش برای عمل به ماموریتهایش به طور کامل باید مهیا شود و امنیت و ثبات به این شهر بازگردد.

نبیه بری افزود: لبنان همچنان شاهد وقت کشی و رکود است.