یک نظرسنجی نشان داد؛

حمایت 63 درصدی مردم آمریکا از توافق هسته ای با ایران/مخالفت 70 درصدی با گزینه جنگ