کولایی:

ایران حتی اگر بخواهد نمی تواند منزوی باشد 

احزاب و تشکلها

استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران با تاکید بر این که ایران حتی اگر بخواهد نمی تواند منزوی باشد گفت: ما از معدود کشورهای جهان هستیم که هر وقت خواستیم منزوی باشیم جهان به ما اجازه نداده است.

به گزارش خبرنگار مهر، الهه کولایی استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران در همایش آینده سیاسی ایران که به همت سازمان دانشجویی حزب اسلامی کار در سالن ورشو عصر امروز چهارشنبه برگزار شد گفت: ما در شمار کشورهایی هستیم که با وجود منابع عظیم برای توسعه قدرت اجرایی کردن این منابع را نداشتیم. ما سرمایه های عظیمی برای خروج از شرایط نا مطلوب داشته ایم اما توان لازم برای استفاده از سرمایه ها را نداشته ایم.

وی ادامه داد: یکی از عوامل این ناتوانی نگاهی است که به تغییر در جامعه داریم. در کشورما تجربه های تاریخی در خصوص تغییر وجود دارد که ما از سایر کشورها متمایز می کند.

این استاد دانشگاه یکی از ویژگی های جامعه ایران را در این دانست که مسائل پیچیده را ساده می پندارد و با تاکید بر این که تاریخ ما پر از این ساده سازی هاست گفت: در سطوح برای پیشرفت باید توجه ویژه ای به محیط بین المللی و نظام قدرت داشته باشیم.

وی تاکید کرد: ما از معدود کشورهای جهان هستیم که هر وقت خواستیم منزوی باشیم جهان به ما اجازه نداده است ایران حتی اگر بخواهد نمی تواند منزوی باشد.

کولایی با تاکید بر این که همه کشورهای جهان تلاش می کنند در پرتو مسائل پیش آمده از فرصت ها استفاده کنند افزود: در سیاست خارجی یک سری از باید ها شکل گرفته بدون این که تغییرات پیرامونی را حساب کنیم.

وی با اشاره به توافق صورت گرفته در ژنو گفت: پس از توافقنامه ژنو شاهد تحرک های منطقه ای هستیم. البته موفقیت های ایران مخالفان ما را تحریک می کند که اقدامات گوناگونی انجام دهند.

وی با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری در ایران گفت: آنچه در انتخابات ریاست جمهوری رخ داد اوج بلوغ مردم ایران بود و باز مردم نشان دادند به صندوق های رای به عنوان کم هزینه ترین مسیر به سمت دموکراسی اعتقاد دارند.

وی در پایان گفت: امیدوارم با یک نگاه دقیق و بدون ساده سازی بتوانیم نقش عوامل داخلی و خارجی را مورد توجه قرار دهیم و به سوی دموکراسی پیش رویم چرا که اگر دموکراسی از داخل خانه ها شکل نگیرد فایده ای ندارد.