نوبخت در جمع خبرنگاران:

معرفی استانداران بوشهر و قزوین/ رئیس جمهور ضمن ارائه بودجه، عملکرد برنامه در سال 90 و 91 را ارائه می کند

دولت

سخنگوی دولت با اشاره به انتخاب استانداران استانهای بوشهر و قزوین در جلسه امروز هیات دولت گفت: آقایان مرتضی روزبه و مصطفی سالاری به ترتیب به عنوان استانداران قزوین و بوشهر از هیات وزیران رای مطلوب گرفتند.

به گزارش خبرنگار مهر محمد باقر نوبخت در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران با اشاره به موضوعات مطرح در جلسه امروز هیات دولت اظهار کرد: علاوه بر انتخاب دو استاندار، بخش بعدی و مهم جلسه امروز دولت به آخرین هماهنگی ها در خصوص لایحه بودجه 93 اختصاص داشت.

وی افزود: رئیس جمهور روز یکشنبه با حضور در مجلس لایحه بودجه 93 راتقدیم مجلس خواهد کرد و در نطق خود درباره بودجه علاوه بر اعلام برخی از آمار و ارقام های این لایحه گزارش عملکرد دولت در خصوص برنامه پنجم در سالهای 90 و 91 را ارائه خواهد کرد.

نوبخت یادآور کرد: به رغم اینکه ارائه گزارش عملکرد برنامه در سال 90 جزو وظایف دولت یازهم نیست اما چون حق مجلس و مردم است که اطلاعات لازم را در این خصوص بدست آوردند این عملکرد را ارائه خواهد کرد.

وی یادآور شد: رئیس جمهور علاوه بر ارائه لایحه بودجه اعلام گزارش عملکرد سالهای 90 و 91 درباره برنامه پنجم تاثیر ارقام آن بر زندگی مردم راگزارش خواهد کرد.

وی تاکید کرد: رئیس جمهور علاوه بر ارائه بودجه و عملکرد سالهای 90 و 91 برنامه پنجم، آثار ارقام بودجه 93 در زندگی مردم و شاخص های کلان اقتصادی را اعلام خواهد کرد.

ادامه دارد...