جمهوری اسلامی:احمدی نژاد دلش برای تلویزیون تنگ شده/مشاور رئیس جمهور متوجه اصل موضوع نشد

روزنامه جمهوری اسلامی در ستون جهت اطلاع خود نوشت:

بعضی از مشاوران رئیس جمهور روحانی به پیشنهاد محمود احمدی‌نژاد مبنی بر مناظره با آقای روحانی درباره گزارش 100 روزه وی واکنش نشان دادند. این واکنش‌ها هر چند منفی بود ولی نشان داد آنها متوجه اصل موضوع نشده‌اند و در دام احمدی‌نژاد افتاده‌اند. صاحب نظران معتقدند علت این قبیل پیشنهادها اینست که احمدی نژاد دلش برای تلویزیون تنگ شده است.

23/212

کد N7083