کلافگی شدید کاخ سفید از انتقادات اسرائیل به توافق ژنو

انتخاب نوشت:

تایمز اسرائیل نوشت: نتانیاهو و اوباما دارای ارتباط تلفنی معمول و منظم بر سر مسئله هسته ای هستند.

یک مقام دولت اوباما می گوید: کاخ سفید به شدت از انتقادات آشکار مقامات اسرائیلی در مورد توافق موقت ایران و غرب کلافه شده است.

مقامات اسرائیلی می گویند: امریکا در تلاش برای حل مسئله ی هسته ای ایران از مسیر دیپلماسی است اما به هر قیمتی مصمم به اجتناب از رویارویی با ایران نیست.

یک مقام ارشد آمریکا می گوید: ما می فهمیم که در اسرائیل برای اتخاذ موضعی تند علیه ایران حمایتی اشکار وجود دارد.

وی افزود: دولت امریکا به دنبال اجتناب از رویارویی با ایران نیست اما پنجره ای وجود دارد که دولت جدید در ایران و تصمیم اوباما باعثش شده، ان هم بیش از هر زمان دیگری. ما اهرم خودمان را داریم و می خواهیم از آن استفاده کنیم.

براساس این گزرش، اختلاف اوباما و نتانیاهو مسئله ای است که دولت امریکا با آن کنار آمده و دیگر یک بحران محسوب نمی شود.

اکنون گفتگو میان دو دولت به صورت منظم و کاری انجام می شود.

این مقام ارشد امریکایی اضافه کرد: ما متوجه هستیم که نتانیاهو همیشه موضعی تند علیه ایران خواهد گرفت اما اختلاف بر سر توفق موقت به همکاری ما بر سر مسائل مهمتر ضربه می زند، مانند توافق دائم با ایران.
23/220

 

کد N7077