معاون وزیر امورخارجه در گفت‌وگو با ایلنا:

تمدید تحریم‌های اتحادیه اروپا در تضاد با روح توافقنامه ژنو است

سیاست خارجی

اظهارنظر درباره اینکه این توافقنامه ازسوی ایران لغو می‌شود یا نه؛ از سطح افراد خارج است و نهادهای کلان نظام باید اظهارنظر کنند/ تمدید تحریم‌ها، جدید نیستند بلکه از قبل از علیه ایران وضع شده‌اند و هم‌اینک موعد اجرای آن فرارسیده است.

معاون وزیر امورخارجه درباره اظهاراتی که ازسوی برخی افراد درباره لغو توافقنامه ژنو می‌شود، گفت: مسئله هسته‌ای از مسائل کلان نظام است و اظهارنظر درباره اینکه این توافقنامه از سوی ایران لغو می‌شود یا لغو نمی‌شود از سطح افراد خارج است و در این رابطه باید نهادهای کلان نظام اظهار نظر بکنند.

حسن قشقاوی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درخصوص تمدید تحریم‌های اتحادیه‌های اروپا گفت: این تحریم‌ها، تحریم‌های جدیدی نیستند بلکه تحریم‌هایی بوده‌اند که از قبل از علیه ایران وضع شده‌اند و هم‌اینک موعد اجرای آن فرارسیده است.

معاون وزیر امور خارجه درباره واکنش ایران به این تحریم‌ها اظهار داشت: خانم افخم(سخنگوی محترم وزارت خارجه) در این باره واکنش داشته‌اند و معتقد هستم که این تحریم‌ها با روح توافقنامه ژنو در تضاد است و انتظار داشتیم که این تحریم‌ها عملی نشوند.

قشقاوی درباره اظهاراتی که ازسوی برخی افراد درباره لغو توافقنامه ژنو می‌شود، خاطرنشان کرد: مسئله هسته‌ای از مسائل کلان نظام است و اظهار نظر درباره اینکه این توافقنامه از سوی ایران لغو می‌شود یا لغو نمی‌شود از سطح افراد خارج است و در این رابطه باید نهادهای کلان نظام اظهار نظر بکنند.

کد N6852